Direktor Obavještajno-bezbjednosne agencije (OBA) BiH Osman Mehmedagić, uskoro bi mogao ostati bez prava na pristup tajnim podacima.

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija potvrdio je da je obavijestio Ministarstvo bezbjednosti BiH da je povrijeđen član 57 Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH, te je time stavljeno u proceduru oduzimanje prava Mehmedagiću na pristup tajnim podacima.

U obrazloženju koje je potpisao Tegeltija navedeno je da je Ministarstvo bezbjednosti obaviješteno o potrebi sprovođenja dodatne bezbjednosne provjere za Mehmedagića, a zbog nastale sumnje u bezbjednosnu smetnju.

Zakon o zaštiti tajnih podataka BiH nalaže da, ukoliko se protiv osobe koja ima već dozvolu za pristup tajnim podacima vodi disciplinski ili krivični postupak, rukovodilac organa, organizacije ili institucije u kojoj je provjeravana osoba angažovana na poslovima pristupanja, korištenja, čuvanja i zaštite tajnih podataka dužan je o tome obavijestiti osobe nadležne za izdavanje dozvole.

Takođe, ranije je Tužilaštvo BiH uputilo dopis Ministarstvu bezbjednosti u kojem od resornog ministra Selme Cikotića i njegovog pomoćnika Mate Miletića traži informaciju da li je protiv optuženih Mehmedagića i zaposlenog u agenciji OBA Muhameda Pekića pokrenuta procedura dodatne provjere u slučaju sumnje u bezbjednosnu smetnju.

Kako se navodi, potrebno je da se Tužilaštvo odmah obavijesti da li je OBA, rukovodilac organa, obavijestila Ministarstvo bezbjednosti da je danom potvrđivanja optužnice protiv Mehmedagića i Pekića nastupila bezbjednosna smetnja.

Sud BiH je odbio prijedlog Tužilaštva BiH da Mehmedagiću zabrani obavljanje dužnosti dok se proces u Sudu BiH ne okonča.

Tužilaštvo BiH je 22. oktobra protiv Mehmedagića i Pekića podiglo optužnicu kojom ih tereti da su tokom avgusta zloupotrijebili službeni položaj ili ovlaštenja, kao i resurse i kapacitete OBA, u svrhe privatnih i ličnih interesa, kako bi došli do fotografija i informacija o licu koje je uputilo anonimne krivične prijave protiv direktora OBA-e.