Skupština koju je organizovalo šesnaest granskih sindikata Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) danas je u Sarajevu za novog predsjednika izabrala Mevludina Bektića.

Bektić, koji je predsjednik Sindikata elektroenergetskih radnika u FBiH, bio je jedini kandidat za tu funkciju.

Bektić je novinarima rekao da im je namjera demokratizacija i veće jedinstvo Saveza, te prevazilaženje dubokih podjela koje se i danas osjete.

Na današnju skupštinu pozvani su svi granski sindikati, a odazvalo se njih 16 koji predstavljaju 141.000 od ukupno 167.000 članova Saveza samostalnih sindikata BiH – precizirao je Bektić.

Istakao je da će Savez u narednom periodu insistirati da minimalna plaća u FBiH bude 70 posto od prosječne, ne uključujući dodatke kao što su topli obrok, regres i naknada za prijevoz.

Predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama FBiH Samir Kurtović naveo je da će prioritet novog rukovodstva Saveza biti potpisivanje Općeg kolektivnog ugovora, utvrđivanje najniže plaće i usvajanje zakona o sindikatima.

Granski sindikati koji su ovdje prisutni su odbili zakon o sindikatima koji je sada u parlamentarnoj proceduri – kazao je Kurtović.

Predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH Sinan Husić naglasio je da puno toga treba promijeniti unutar Saveza, jer nije na nivou na kojem bi trebalo biti.

Svjedoci smo da se određene sindikalne elite više bave populističkim temama i ostvarivanjem ličnih interesa, a ne problematikom s kojom se radnici u BiH suočavaju, ali nadam se da će novo rukovodstvo ponuditi koncept koji će donijeti viši standard i kvalitet života za sve radnike u BiH – naveo je Husić.

Na današnjoj skupštini izabrana je Statutarna komisija, te Nadzorni i Upravni odbor.

Aktualni predsjednik SSSBiH Selvedin Šatorović, kojeg okupljeni sindikati smatraju nelegitimnim, današnju Skupštinu nazvao je sijelom, dodajući da ona neće imati nikakvu pravnu snagu.

On je rekao da su predstavnici 16 granskih sindikata, koji danas biraju novo rukovodstvo SSSBiH, bili pozvani na Kongres održan 2018. godine, ali se nisu pojavili.

Selvedin Šatorović
Foto: Natalija Trbić/BHRT

Šatorović je prethodno od Općinskog suda u Sarajevu zatražio donošenje privremene mjere kojom bi bilo zabranjeno održavanje današnje Skupštine, ali je Sud njegov zahtjev odbio.