Služba za poslove sa strancima je na području Unsko-sanskog kantona, na lokalitetu Bosanske Bojne, sprovela akciju izmještanja migranata iz napuštenih objekata te su u prihvatni centar Borići smještene 34 porodice.

Akcija izmještanja je sprovedena u saradnji s MUP-om Unsko-sanskog kantona i Graničnom policijom Bosne i Hercegovine, u neposrednoj blizini granice s Hrvatskom.

Obzirom da su migranti nelegalno boravili u objektima u kojima nije bilo minimuma uslova, Služba je inicirala i koordinirala niz aktivnosti na njihovom izmještanju sa navedenog lokaliteta te zbrinjavanju u privremeni prihvatni centar Borići koji je predviđen za smještaj porodica i ranjivih kategorija migranata.

S navedenog lokaliteta, iz osam napuštenih objekata, izmještene i u privremeni prihvatni centar Borići smještene su 34 porodice, s ukupno 115 članova, među kojima je 53 djece.

Tokom provođenja navedenih aktivnosti bili su prisutni i medicinski timovi humanitarne organizacije SOS iz Bihaća koji su porodicama u slučaju potrebe mogli pružiti medicinsku pomoć na licu mjesta.

Navedene operativne aktivnosti su rezultat zaključaka s prethodno održanih sastanaka s ministrom sigurnosti BiH, predstavnicima Službe i predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona. Ove aktivnosti će biti nastavljene i u narednom periodu kako bi se migranti iz napuštenih objekata smjestili u privremene prihvatne centre.