Stanje u kampu Lipa i dalje bez velikih promjena, migranti i dalje borave na otvorenom. Niske temperature i snijeg su najavljeni za naredne dane, a smještaj za nekoliko stotina migranata još nije uspostavljen.

Volonteri Crvenog križa su podijelili hiljadu obroka. Sekretar gradskog Crvenog križa Selam Midžić kaže kako izuzetno važnu ulogu imaju donatori koji, kao i prethodnih godina, daju veliki doprinos kada je u pitanju opsluživanje migranata.

SELAM MIDŽIĆ, sekretar Crvenog križa Grada Bihaća

Očekujemo u narednom periodu uz angažman IOM-a i svih službi države BiH ,da će proraditi i taj smještajni kapaciteti, tako da će sve to biti drugačije. Neće to biti kako treba, ali hajmo iz ovoga izvući neke pouke i uraditi sve da njima bude bolje.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona ističu da je sigurnosna situacija na terenu zadovoljavajuća. Resorni ministar Nermin Kljajić očekuje da će šatori koje su postavile Oružane snage biti osposobljeni za boravak migranata kroz naredna 2 do 3 dana, ali i da će se odmah krenuti sa izgradnjom kampa za dugoročni boravak migranata.

NERMIN KLJAJIĆ, ministar unutrašnjih poslova USK

Prema našoj procjeni, njih je sad gore trenutno između 600 i 700, tako da mi se nadamo sa premještanjem migranata u ovo šatorsko naselje da će se istovremeno krenuti sa izgradnjom kontejnerskog prihvatnog centra i da će to pitanje biti riješeno u naredna tri mjeseca.

Ipak, i kada se šatori osposobe, potrebno je obezbijediti mnogo stvari da bi situacija na terenu bila zadovoljavajuća.

SLOBODAN UJIĆ, direktor Službe za poslove sa strancima

Da se angažuje zaštitarska agencija neophodna radi obezbjeđenja sigurnosih uslova za boravak migranata, da se angažuje broj osoblja koji bi bio na raspolaganju od IOM-a, da se obezbijedi neophodna oprema u vidu generatora električne energije i agregata i obezbjeđenje sanitarnih čvorova.


Još uvijek se čeka odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o pokretu jedinica, a prije svega inženjerijskog voda Oružanih snaga koje bi trebali dati doprinos u uređenju ovog lokaliteta.