Migrantima u Privremenom prihvatnom centru Vučjak od danas su ponovo osigurana dva obroka dnevno. Podsjećamo, posljednjih nekoliko dana Crveni križ Bihaća migrantima u tom kampu dijelio je jedan lanč paket po danu.

Jutros je migrantima podijeljen doručak, a u 15 sati dobiće kuhani obrok. Broj migranata varira, a ovih dana se u Vučjaku nalazi njih oko hiljadu.

Privremeni prihvatni centar Vučjak formiran je početkom ljeta kako bi migranti bili izmješteni sa ulica Bihaća, a država se tek posljednjih dana, zbog pritiska lokalnih i kantonalnih vlasti, uključuje u traženje rješenja za osobe koje su u njemu smještene.