Nakon zasjedanja Operativne grupe za nadzor migrantske krize na području Unsko-sanskog kantona (USK), poručeno je da se i dalje ide u pravcu zatvaranja prihvatnih centara “Bira” i “Miral”. Na području ovog kantona i dalje ostaju na snazi iste mjere – nema prijema novih migranata, a na ulazima u USK i dalje su policijski punktovi.

Od policije je zatraženo da pojača svoje kapacitete na ulazima u USK gdje se nalaze policijski punktovi i time kontroliše kretanje migranata.

Glavni zaključak sastanka i dalje se odnosi na zatvaranje kampova “Bira” i “Miral”. Prioritet je premiještanje maloljetnih osoba, a potom i ostalih migranata.

Od Opštinskog vijeća Velike Kladuše zatraženo je da dostavi prijedlog lokacije van grada kako bi se izmjestili migranti i zatvorio “Miral”.

Centar Duje kod Doboja, jedna je od opcija gdje bi trebali biti smješteni maloljetni migranti bez pratnje, a ujedno je to i prijedlog ministarstva zdravstva Unsko-sanskog kantona.

Na području USK ostaje na snazi i mjera zabrane prodaje autobuskih karata migrantskoj populaciji, zabranjeno je prevoziti ih na području tog kantona, ali je prodaja dozvoljena za druge kantone i druga mjesta van USK.

Rečeno je i da će se raditi na proširenju kapaciteta u kampu “Lipa” koji ostaje prioritet za prebacivanje migranata iz “Bire” i “Mirala”. Policija će nastaviti svakodnevno patrolirati i prebacivati migrante iz centra grada u kamp “Lipa”.