Federalna ministrica finansija Jelka Miličević podsjetila je danas da je ovogodišnji predloženi entitetski budžet sedmi koji predlaže Vlada Federacije BiH u ovom sazivu, a naglasila je da nikada nije bilo odluka o privremenom finansiranju.

“Neću biti sujetna da kažem da su to dobri budžeti, jer oni uvijek mogu biti bolji. U određenom trenutku definiraju se politike koje imaju veću podršku od sitnih nedostatka koji su mogli, a nisu se našli u budžetu”, dodala je Miličević.

Ove godine budžet je nastavio slijed iz 2020. godine, napomenula je ministrica, što znači da se predviđa pad prihoda, a s druge strane povećana je potreba za intervencijom iz budžeta prema institucijama i nižim nivoima vlasti zbog pada prihoda te povećanim potrebama u smislu zaštite zdravlja ljudi

Podvukla je da je politika Vlade Federacije BiH za ovu godinu vrlo jasna i da ona podrazumijeva očuvanje radnih mjesta, očuvanje prihoda iz 2020. godine, zaštitu zdravstvenih ustanova i u tom smislu pomoć nižim nivoima vlasti.