Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je konačnu listu zanatlija koji će dobiti podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata/obrta.

Na osnovu Uredbe o kriterijima i postupku za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva za očuvanje i razvoj tradicionalnih i starih zanata, a nakon provedenog žalbenog postupka, Komisija je utvrdila prijedlog liste podnosilaca zahtjeva koji ispunjavaju uslove i prijedlog liste podnosilaca zahtjeva koji ne ispunjavaju uslove, te su shodno navedenom objavljeni konačni rezultati ovog Javnog poziva.

Po isteku žalbenog roka, Komisija je pristupila analizi pristiglih prigovora, nakon čega je ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić donio Odluku kojom je utvrđena konačna lista zanatlija, kao i visina podsticajnih sredstava.  

Konačna lista dobitnika podsticaja je dostupna na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo.

Javni poziv za podsticaj razvoja i očuvanja tradicionalnih zanata/obrta objavljen je na web stranici Ministarstva i u dnevnom listu „Dnevni avaz“ 19. februara ove godine, saopćeno je iz službe za protokol i press KS.

Rok za podnošenje zahtjeva bio je 30 dana, a u tom periodu pristiglo je ukupno 389 zahtjeva/prijava, od čega je na konačno odobrenoj listi 313 zanatlija.

Predviđena sredstva za realizaciju ovog javnog poziva iznose 250.000 KM.