Federalno Ministarstvo zdravstva hitno se obratilo Ministarstvu inostranih poslova BiH tražeći da, posredstvom ambasada Rusije i Kine, od proizvođača vakcina protiv koronavirusa u tim zemljama zatraži informacije o tim vakcinama.

Traži se sažetak karakteristika vakcina, a sve iz razloga da bi Federacija BiH što prije dobila potrebne vakcine protiv koronavirusa.

Kao razlog je navedeno da Ministarstvo zdravstva i Zavod za javno zdravstvo FBiH do sada nisu imali detaljne informacije o uslovima skladištenja, čuvanja, distribucije i primjene ovih vakcina, a saglasno uslovima proizvođača.

Zbog promijenjenih okolnosti, a u saglasnosti sa zaključkom federalne Vlade, pripremljene su i izmjene i dopune plana vakcinacije protiv koronavirusa u FBiH, saopšteno je iz federalnog Ministarstva zdravstva.

FBiH ranije se opredijelila za nabavku vakcina u okviru “Kovaks” i EU mehanizma, ali do sada još nije počela isporuka vakcina naručenih posredstvom ovih mehanizama.

Zbog kašnjenja isporuke prvih vakcina posredstvom “Kovaks” sistema, BiH se odlučila za pokretanje direktne nabavke vakcina od “Fajzera”, kao i proizvođača vakcina iz Rusije i Kine, o čemu je bilo riječi na jučerašnjem sastanku entitetskih premijera i resornih ministara sa predsjedavajućim Savjeta ministara Zoranom Tegeltijom.