Vladavina prava i borba protiv korupcije su alfa i omega u procesu pristupanja EU, poručio je šef Delegacije EU u BiH Johan Satler.

Predstavljajući novi regionalni projekat pod nazivom “Pružanje podrške efikasnijem provođenju pravde u predmetima korupcije i organizovanog kriminala na zapadnom Balkanu kroz praćenje sudskih postupaka”, Satler je rekao da pravosuđe treba da pokaže opipljive rezultate.

Satler je naveo da je dovoljno vidjeti izvještaj njemačkog pravnog eksperta Rajnharda Pribea i redovni godišnji izvještaj o napretku BiH, dodajući da je razočaravajuće što nije ništa ili je vrlo malo učinjeno u proteklom periodu.

“Pravosuđe treba da pokaže opipljive rezultate i da se uspostavi mjerljiv učinak u smislu proaktivnih istraga. Treba više optužnica i konačnih presuda, što se, nažalost, ne dešava u predmetima visoke korupcije”, rekao je Satler tokom onlajn prezentacije početka projekta kojeg zajednički realizuju Delegacija EU i Misija OEBS-a u BiH.

Nedostaje posvećenost nosioca pravosudnih institucija

Šef EU Delegacije je napomenuo da je Pribe u izvještaju konstatovao nedostatak posvećenosti nosilaca pravosudnih funkcija.

“U mnogim predmetima postoje neobjašnjive profesionalne pravne greške. Jednako zabrinjavajuće jer se čini da ne postoji odgovornost za greške”, rekao je Satler.

On je naveo da je sličan problem i sa “izbornim krađama” jer nema pravosudnih koraka, ali i da su jedan od najsnažnijih podsjetnika za potrebu jačanja vladavine prava u BiH slučajevi korupcije, te zloupotrebe zakona o javnim nabavkama i pranja novca tokom pandemije Kovida-19.

Satler je rekao da Delegacija EU trenutno radi na još nekim od pitanja koja se odnose na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, poput zakona o sukobu interesa.

“Za zakon o sukobu interesa danas očekujemo mišljenje Venecijanske komisije koje će biti integrisano u prijedlog i poslato u parlament. Pozivamo Savjet ministara da to usvoji i da to dalje bude proslijeđeno u parlament jer je to vrlo važna tačka da se iz sistema izbaci nekompatibilnost funkcija”, rekao je šef EU Delegacije u BiH.

Delegacija EU će pratiti neke od predmeta o korupciji i organizovanom kriminalu

Satler je najavio i da će Delegalcija EU pratiti određen broj predmeta korupcije i organizovanog kriminala, te sprovođenje preporuka stručnih procjena u tim predmetima.

Zamjenik šefa Misije OEBS-a u BiH Dmitrij Jordanidi izrazio je nadu da će danas pokrenuti projekt doprinijeti jačanju pravosuđa u radu na predmetima organizovanog kriminala i korupcije.

“Misija OEBS-a je uočila da je neadekvatan odgovor pravosuđa na korupciju, što se naročito odnosi na procesuiranje visokog i srednjeg ranga. Ozbiljni problemi koji narušava produktivnost, kapacitete i efikasnost pravosudnog sistema zahtijevaju istrajnost na korigovanju uočenog problema i iskrenu političku volju”, rekao je Jordanidi.

On je naveo da će Misija OEBS-a u BiH nastaviti da podržava aktivnosti koje vode ka efikasnijem postizanju pravde.

Regionalni projekat “Pružanje podrške efikasnijem provođenju pravde u predmetima korupcije i organizovanog kriminala na Zapadnom Balkanu kroz praćenje sudskih postupaka” finansiran je sredstvima Evropske komisije.

Projekat predstavlja nastavak ranijih aktivnosti Misije OEBS-a u praćenju sudskih postupaka realizovanih kroz projekat “Procjena odgovora pravosuđa na korupciju”.

Taj projekt je okončan u decembru 2020. godine objavljivanjem tri izvještaja iz kojih je ukupno proisteklo 28 preporuka za sektor pravosuđa.

Danas predstavljeni projekat služiće kao mehanizam za praćenje realizacije radnije datih preporuka OEBS-a i EU u vezi sa procesuiranjem predmeta organizovanog kriminala i korupcije.