Osnovna uloga Direkcije za civilno vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine jeste da održava dostignuti nivo bezbjednosti vazdušnog saobraćaja, za šta joj je neophodna puna kadrovska i tehnička osposobljenost, izjavio je ministar komunikacija i transporta BiH Vojin Mitrović.

On je danas posjetio Direkciju, te u razgovoru sa vršiocem dužnosti generalnog direktora Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH Čedomirom Šušnjarom rekao da je civilno vazduhoplovstvo oblast koja je najviše pogođena pandemijom koronavirusa usljed čega je došlo i do pada prihoda koji je ova institucija nadoknadila određenim uštedama.

Šušnjar je naveo da se Direkcija, osim otežanog funkcionisanja usljed pandemije, već duži period suočava i sa nedostatkom kadra, saopšteno je iz Ministarstva komunikacija i transporta.

“Direkcije za civilno vazduhoplovstvo BiH se suočava sa nedostatkom stručnog kadra, te je potrebno u proceduru staviti odluku o dodatnom zapošljavanju, kao i prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kako bi Direkcija pratila savremene tokove u oblasti civilnog vazduhoplovstva”, rekao je Šušnjar.

Mitrović i Šušnjar razgovarali su o aktuelnim temama i aktivnostima Direkcije.

Tokom sastanka, razgovarano o izvještaju o radu za prošlu, kao i aktivnostima, rizicima i izazovima u realizaciji Programa rada Direkcije za ovu godinu, naveli su u saopštenju.