Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović saopćio je kako će mjera samoizolacije za sve koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu će ostati na snazi dok se dobije uvjerenje da je njeno ukidanje epidemiološki dozvoljeno.

U saopćenju su navedeni podaci o postupanju federalnih sanitarnih inspektora zaključno s 12. maja 2020. godine.

Navodi se kako FUZIP nastavlja intenzivno provoditi mjere na suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19 u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu s naredbama i odlukama nadležnih organa i tijela na nivou BiH/FBiH.

Od 15. marta 2020. godine, od donošenja odluke o obaveznom sanitarnom nadzoru svih državljana BiH, federalni inspektori iz svih 10 inspektorata raspoređeni su na 14 graničnih prijelaza BiH na području FBiH, gdje u tri smjene vrše 24-satnu sanitarnu kontrolu putnika pri ulasku u BiH/Federaciju BiH.

”Zdravstveni nadzor putnika na granicama se pokazao kao jedna od najsnažnijih protuepidemijskih mjera, koja je u velikoj mjeri doprinijela sprečavanju širenja koronavirusa u BiH/FBiH. Zbog toga će, prema najavama nadležnih zdravstvenih organa, mjera samoizolacije za sve koji ulaze u BiH će ostati na snazi dok se dobije uvjerenje da je njeno ukidanje epidemiološki dozvoljeno”, saopćio je Ajdinović.

Zaključno s 12. majem 2020. godine, prema do sada dostupnim informacijama, federalni sanitarni inspektori na graničnim prijelazima izdali su ukupno 37.037 rješenja o stavljanju putnika/lica pod zdravstveni nadzor/ograničenom kretanju/izolaciji na period od 14 dana. Za kategorije lica iz Naredbe Federalnog štaba civilne zaštite broj 144, a koja se primjenuje od 24. aprila 2020. godine, federalni sanitarni inspektori su tokom jučerašnjeg dana na graničnim prijelazima izdali ukupno 790 rješenja o stavljanju pod zdravstveni nadzor odnosno ograničenju kretanja van mjesta boravka, i to 457 rješenja o izolaciji, te 172 rješenja za vozače, 112 rješenja za pogranični promet i 49 za prekogranične radnike.

Nadzorima i mjerama federalnih inspektora je, prema do sad dostupnim podacima, od početka primjene mjera obuhvaćeno ukupno 4.033 lica – državljana BiH s prebivalištem u RS koji su u BiH ušli preko graničnih prijelaza koji se nalaze na području FBiH, te su podaci – spiskovi s imenima, prezimenima, i adresama lica blagovremeno dostavljeni Inspektoratu Republike Srpske na daljnje postupanje i provođenje, odnosno kontrolu provođenja mjera izolacije/karantina. Isto vrijedi i za 409 lica – državljana BiH s prebivalištem na području Brčko Distrikta, za koje su podaci dostavljeni Inspektoratu Brčko Distrikta.

Inspektorat RS je dostavio podatke o 94 lica kojima su sanitarni inspektori RS tokom jučerašnjeg dana izdali rješenje o kućnom karantinu. Tokom jučerašnjeg dana, Inspektorat Brčko Distrikta je izdao 12 rješenja o izolaciji osobama koje imaju prebivalište na području Federacije BiH.

Danas ističu mjere iz 1.151 rješenja o izolaciji koja su izdali federalni sanitarni inspektori, a do jučer je za ukupno 30.278 lica istekao period obavezne izolacije u trajanju od 14 dana.

Iz FUZIP-a su obavijestili osobe kojima je izrečeno rješenje o izolaciji da rješenje prestaje da važi istekom propisanog perioda izolacije od 14 dana. Naime, ukoliko su se osobe kojima su izdata rješenja o izolaciji pridržavale izrečenih mjera, te svakodnevno javljale nadležnoj epidemiološkoj službi i do isteka perioda izolacije nisu razvile nikakve simptome zaraze, zdravstveni nadzor se okončava nakon 14 dana.

”Pozivamo sve subjekte kojima je naredbom Federalnog štaba civilne zaštite broj 154 omogućen rad, da se pridržavaju svih higijenskih i zdravstvenih preporuka Federalnog ministarstva zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo FBiH, te obavještavamo da će, kako federalne, tako i nadležne kantonalne inspekcije u zajedničkim aktivnostima biti uključene u pojačanu kontrolu poštivanja datih preporuka, a sve u cilju suzbijanja širenja koronavirusa i zaštite zdravlja stanovništva”, saopćio je Ajdinović.