Republički štab za vanredne situacije odlučio je danas da sve restriktivne mjere budu produžene do 30. novembra, te odobrio nabavku 36 kontejnera za potrebe bolnica u Srpskoj i za realizaciju zadužio Upravu civilne zaštite Republike Srpske.

Donesen je i zaključak o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje virusa korona javnim bolničkim ustanovama, a za realizaciju ovog zaključka zadužen je Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Republički štab za vanredne situacije danas je donio i zaključak o donaciji lične zaštitne opreme i sredstava za dezinfekciju javnim zdravstvenim ustanovama, a za realizaciju ovog zaključka zadužen je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Do 30. novembra zabranjena su sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, muzika uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, te sva privatna okupljanja u grupama većim od deset lica, kao što su svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi slični porodični skupovi.

Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije stupa na snagu danom donošenja.

Zaključkom o sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u Republici Srpskoj, s ciljem sprečavanja širenja virusa i zaštite stanovništva, obavezuju se građani da na otvorenom i u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku i pridržavaju se zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

Od obaveze nošenja zaštitne maske izuzeta su djeca mlađa od sedam godina, lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju, te lica koje obavljaju fizičku sportsku i rekreativnu aktivnost u okviru sportskih objekata.

U skladu sa ovim zaključkom, građani su obavezni da se u zatvorenim prostorijama, osim nošenja zaštitne maske i održavanja fizičke distance, pridržavaju i uputstava Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

Nepoštivanje ovih mjera biće sankcionisano u skladu sa Zakonom o javnom radu i miru i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima – da to čine zaštićeni maskom, da obavezno sprovode mjere dezinfekcije, obezbijede masku građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih, i pridržavaju se uputstava Instituta za javno zdravstvo za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju.

Do 30. novembra ograničava se radno vrijeme od 6.00 do 22.00 časa svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće, bez obzira na to da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpe, objekti za smještaj i drugo), kao i priređivačima igara na sreću (kladionice, automat klubovi, kazina, tombole i drugo).

Do 30. novembra od 22.00 do 6.00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

Do ovog datuma dozvoljene su takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od Instituta za javno zdravstvo za sprečavanje pojave i širenja virusa korona na radnom mjestu.

Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i slično) dužni su da rad organizuju uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od Instituta za javno zdravstvo, sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance, te da na ulazu u objekat postave obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom Instituta.

Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su, prema Zaključku, organizovati rad sa građanima tako da na ulazu u službene prostorije ograniče broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa.

Dužni su i održavati rastojanje osoba u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i omogućiti rad šalter-sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

Pravni subjekti, kao i republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja treba da organizuju rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

Jedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svom području donesu restriktivnije mjere u odnosu na one utvrđene ovim zaključkom i o tome obavijeste Republički štab za vanredne situacije.

Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija, primjenjuju se uz ovaj zaključak.