Većina mladih Izraelaca i Palestinaca misli da se izraelsko-palestinski sukob nikada neće riješiti, pokazalo je istraživanje Međunarodnog odbora Crvenog križa (ICRC).

Od 16.000 mladih ispitanika 16 raznih državljanstava, Izraelci i Palestinci su najpesimističniji u vezi perspektiva mira.

Prema istraživanju, 65 posto Izraelaca misli da se mir nikada neće ostvariti, što je najpesimističnija stopa među ispitanim zemljama, dok su mladi Palestinci pokazali nešto više nade (52 posto).

ICRC je ispitao mlade od 20 do 35 godina iz osam zemalja u miru i osam u ratu kako bi se doznala gledišta milenijalaca o sukobu, budućnosti rata i vrijednosti koje podrazumijeva humanitarno međunarodno pravo.

Rezultati navode da milenijalci pesimistično gledaju na budućnost, da pojačane napetosti na Bliskom istoku mogu produbiti ta strahovanja i da blizu polovine misli da je vjerojatnije da će izbiti Treći svjetski rat nego da neće.