Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svjetska banka spremni su da pomognu zemljama-članicama u prevazilaženju ljudske tragedije i ekonomskih izazova koje nameće koronavirus, saopšteno je iz Kancelarije Svjetske banke u BiH.

Upravni direktor MMF-a Kristalina Georgijeva i predsjednik Grupacije Svjetske banke Dejvid Malpas u zajedničkoj izjavi ističu da ove dvije finansijske organizacije aktivno rade s međunarodnim institucijama i vlastima zemalja, posvećujući posebnu pažnju siromašnim zemljama s najslabijim zdravstvenim sistemima, gdje su ljudi najugroženiji.

“Maksimalno ćemo koristiti svoje raspoložive instrumente, uključujući i hitno finansiranje, savjete u politici i tehničku pomoć. Imamo, naročito, fondove za brzo finansiranje, koji zajednički mogu pomoći zemljama da odgovore na širok spektar potreba”, naglasili su Georgijeva i Malpas.

Prema njihovim riječima, jačanje sistema zdravstvenog nadzora i pružanja odgovora u zemljama od ključnog je značaja za sprečavanje širenja ove i svih budućih zaraza.

“Međunarodna saradnja je neophodna s ciljem prevazilaženja zdravstvenih i ekonomskih uticaja virusa Kovid-19. MMF i Grupacija Svjetske banke u potpunosti su opredijeljeni da pruže podršku koju od nas očekuju ljudi u našim zemljama članicama”, ističe se u izjavi.