Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je odluku o proglašenju Morića Hana u Sarajevu nacionalnim spomenikom BiH.

Morića han je jedini sačuvani sarajevski karavan-saraj, mjesto koje je u osmansko doba služilo za smještaj trgovačkih karavana.

Izgrađen je na Baščaršiji između 16. i 17. stoljeća kao vakuf (zadužbina) Gazi Husrev-bega.

Han je na konak mogao primiti karavan od 300 putnika i 70 konja. Soba handžije (upravitelja hana) nalazila se iznad samog glavnog ulaza, prizemlje je služilo za smještaj konja i robe, a na spratu su bile sobe za musafire (putnike) i jedna velika prostorija za razgovore uz kahvu.

Tu su se često održavali sastanci sarajevskih prvaka i skupštine obrtnika, pa je kahvana Morića hana postala toliko značajna da je ušla i u sevdalinku.

Hanovi su obično ime dobivali po svojim zakupcima, pa je i ovaj han ime dobio po Mustafi-agi Moriću, koji je bio sin Ibrahim-age, jednog od dva čuvena brata Morića.

U Morića hanu se danas nalazi nekoliko kafana i prodavnica, te restoran sa tradicionalnom bosanskom hranom.


Na 32. sjednici članovi Komisije donijeli su odluke o izmjenама i dopunама pojedinačnih odluka za proglašene nacionalne spomenikе:

  • Sahat kula у Сарајеву;
  • Hadžijska (Vekil Harčova) džamija u Sarajevu;
  • Čekrekčijina džamija у Сарајеву;
  • Bijela džamija (džamija Divan katiba Hajdara) u Sarajevu.

Razlozi za donošenje izmjena i dopuna prvobitnih odluka su sljedeći su definisanje mjera zaštite u skladu sa trenutnim stanjem utvrđenim na osnovu monitoringa, izazovi i pritisci kojima su spomenici izloženi, kategorizacija i revalorizacija, odnosno usklađivanje mjera zaštite pojedinačnih nacionalnih spomenika sa Pravilnikom o vrednovanju dobara, podjeli po predmetu pravne zaštite i postupku kategorizacije nacionalnih spomenika.

Na protekloj sjednici, produžen je režim zaštite za 12 dobara sa Liste peticija.