Na izborima za Gradsko vijeće Mostara planirano je učešće 38 političkih stranaka i 8 nezavisnih kadidata. Nezavisni kandidati tvrde da će, ako osvoje mandat početi rješavati konkretne probleme građana. Među nezavisnim kandidatima su društveni aktivisti, sportski i kulturni radnici.

Nezavisni kandidati prijavljeni za lokalne izbore u Mostaru kažu da je najjednostavniji put do rješenja nagomilanih problema u Gradu, osvojiti mandat u Gradskom vijeću i davno započete borbe prenijeti za govornice i u klupe Gradske vijećnice. Veći motiv od navedenog im, ističu, nije potreban.

MARIN BAGO, neovisni kandidat za GV Mostara

Kamo sreće da u Gradskom vijeću sjede udruge roditelja, udruge zelenih, gospodarstvenika, turističkih djelatnika umirovljenika… Željeli smo osigurati infrastrukturu i kanal kojim neovisni ljudi bez potrebe da budu članovi stranke mogu iznijeti svoje stavove. A ako to želite onda to morate pokazati osobnim primjerom.

A problema koji se u Mostaru gomilaju od raspuštanja prethodnog Gradskog vijeća 2012. godine do danas je napretek. Izdvajaju se: problem kolektora, zračne luke, javne deponije i mnogi drugi.

MAJA POPOVAC, Nezavisna kandidatkinja za GV

Ono što mi najviše primjećujemo je nedostatak dovoljno kvalitetnih ili bolje reći višak loših projekata i potpuna netransparentnost Gradske uprave i svih nadležnih službi. Korupcija i nepotizam vladaju na svim nivoima.

Amela Kreso je dugogodišnja uposlenica Narodnog pozorišta Mostar. Jedan od motiva zbog kojih se kandidovala je , kako kaže nastavak borbe za bolje sutra institucija kulture u gradu.

AMELA KRESO, neovisna kandidatkinja za GV Mostara

Borimo se stalno sa istim problemima, a to je nepreuzimanje osnivačkih prava za javne ustanove od institucija koje bi to prema Ustavu trebale preuzeti. Kulturne ustanove u Gradu se finansiraju preko grant sredstava, dakle od onoga što ostane od budžeta.

Nezavisni kandidati kažu da imaju malo novca za kampanju. Nadaju se da će decembarski izbori u Mostaru biti regularni.

MARIN BAGO, neovisni kandidat za GV Mostara

Dobra Je stvar što su izbori za Mostar nakon 12 godina samo za Grad Mostar, pa će tu biti fokus domaće i međunaordne javnosti. Mislim da će biti manje mogućnosti i prilika za one koji bi željeli da se bave nečasnim radnjama, kada je brojanje u pitanju.

Učešće na izborima za Gradsko vijeće Grada Mostara uzet će 38 političkih stranaka i osam nezavisnih kandidata. Adnan Demić, BHT1, Mostar.