Na sastanku radne grupe izaslanstava HDZ-a BiH, SDA i SNSD-a na kojem se razgovaralo o 14 ključnih uvjeta EU-a koje Bosna i Hercegovina mora ispuniti za kandidatski status, konstatirano je kako je šest prioriteta završeno, a da se tri prioriteta, odnosno zakona, nalaze u proceduri, te je iskazana spremnost da se realiziraju mjere i aktivnosti koje će unaprijediti i ubrzati put BiH ka europskim integracijama.

Zamjenik predsjedatelja Vijeća ministara BiH Vjekoslav Bevanda kazao je kako su bili fokusirani na ono što je opći konsenzus koji postoji u BiH te „europski put i svi napori koje trebamo uraditi da bi bili kredibilni i da dobijemo taj kandidatski status“.

“Bili smo fokusirani na izvršenje prioriteta Unije. Konstatirali smo da je šest od 14 prioriteta završeno. Uz to, bili smo fokusirani na tri zakona, i to Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavama, izmjenama i dopunama Zakona o VTSV-u i Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama BiH”, kazao je Bevanda.

Pojasnio je kako je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavama u parlamentarnoj proceduri, a preostala druga, nakon usuglašavanja i svega što slijedi, trebaju ići u proceduru na Vijeće ministara i u Parlament.

“Onda bi imali i vlasti u BiH i svi ostali puno pravo reći da smo mi ‘gro’ posla odradili i da naše opredjeljenje na putu ka Europi ima našu kredibilnu osnovicu i put”, istaknuo je Bevanda.

Zamjenik predsjedatelja Zastupničkog doma (ZD) PS BiH Denis Zvizdić ponovio je kako su potvrdili konsenzus kada se govori o spremnosti da se realiziraju mjere i aktivnosti koje će unaprijediti i ubrzati put BiH ka europskim integracijama.

Pojasnio je kako mišljenje Europske komisije za BiH ima 14 prioriteta koji ima analitički izvještaj sa 115 potprioriteta i brojnim mjerama.

“Njihova ukupna realizacija znači mogućnost otvaranja prvog klastera pregovora, a mi smo danas razgovarali o realizaciji prioriteta za koje smatramo da pokazuju kredibilan napredak Bosne i Hrrcegovine za iduću fazu, a to je dobivanje kanidatskog statusa”, istaknuo je Zvizdić.

Ustvrdio je kako očekuju da u najbržem mogućem vremenu završe fazu parlamentarnog usvajanja tih zakona i da se institucijama Unije „već do polovine ove godine pojavimo s kredibilnim zakonom i da BiH dobije kandidatski status“.

Zvizdić je pojasnio kako nastoje usvojiti dovoljan broj mjera i strategija koje će ‘nam omogućiti da se kredibilno pojavimo pred institucijama Europske komisije i Europske unije i zatražimo kandidatski status’.

“Dakle, osim ova tri zakona o kojima danas pričamo vrijedno je podsjetiti da smo prije tog realizirali šest, sedam prioriteta koji su unutar margina 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije za BiH”, kazao je Zvizdić.

Podsjetio je kako su tako održani izbori u Mostaru, potom formiran parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, usvojena strategija za reformu javne uprave na razini Vijeća ministara, entitetskih vlada i Brčko distrikta BiH, usvojen akcijski plan za reformu javne uprave, usvojena strategija za ratne zločine, ukinuta smrtna kazna u Republici Srpskoj.

Pored toga, Zvizdić je naveo kako ima i drugih mjera i aktivnosti koje radi Vijeće ministara BiH.

Predsjedateljica Kluba zastupnika SNSD-a u ZD PS BiH Snježana Novaković Bursać kazala je kako su na današnjem sastanku usuglasili odgovarajuću metodologiju za koju vjeruje da će ih približiti ispunjavanju određenih zadataka, potprioriteta.

SNSD je otvoren i ima namjeru primijeniti konstruktivan pristup, posebice kada su u pitanju zakonska rješenja koja će doprinijeti ambijentu političkom, ekonomskom i društvenom.

Osvrnula se i na važnost gore spomenutih zakona koje treba usvojiti te istaknula kako je za SNSD jako bitno da u onomu čemu sudjeluju bude funkcionalno, provedivo i usklađeno s ustavnom strukturom jer, kako je kazala, ‘previše je bilo pokušaja koji nas nisu odveli u funkcionalan status’.