Sutrašnjim okupljanjem aktivista i građana mostarskog gradskog područja Sjever, simbolično će biti obilježena godišnjica prve blokade deponije Uborak u sklopu borbe za izmještanje regionalne deponije sa te lokacije i borbe za zdravlje građana u ovom dijelu Mostara. Ideja o blokadi rodila se nakon što su se gradske i ostale vlasti oglušile na vapaje građana i peticije potpisane od hiljada stanovnika.

Okidač je bila informacija o odlaganju mulja sa prečistača otpadnih voda za koji su aktivisti Udruženja “Zajedno za naš grad” tvrdili da sadrži kancerogeni piralen. Nešto kasnije, građani oko Uborka osnovali su Udruženje “Jer nas se tiče”, koje i danas predano radi na uklanjanju deponije iz ovog dijela grada.

Jedan od pokretača Nijaz Hodžić u razgovoru za Anadolu Agency kaže da je najveći uspjeh u prvoj godini činjenica da se ipak počelo raditi na iznalaženju nove lokacije za deponiju. Podsjećamo, još zimus gradske vlasti prezentovale su aktivistima šest potencijalnih lokacija, koje se i danas kriju od javnosti.

“Nažalost, ni po ovom pitanju se kasnije nije mnogo radilo. Sve se svjesno odugovlači, s tim što su bez našeg znanja, bez dozvola i mimo zakona nedavno započeli iskopavanje nove jame na Uborku. Oni su navodno dobili dozvole od Ministarstva građenja HNK-a, ali se one zasad skrivaju. Nakon što su počeli kopati novu ili treću jamu na Uborku, za onu koju su ranije govorili da je ‘sanitarna’ isto više ne mogu kazati jer nisu spojili izolacione materijale. Bojim se da će iscijedne vode odsad direktno ići u tlo. U suštini, nismo napredovali mnogo, jer i danas pored kuća imamo deponiju, smrad i sve opasnosti koje nam donosi“, rekao je Hodžić.

Predsjednik Udruženja Omer Hujdur podsjetio je na nekoliko važnih “bitaka“ koje je Udruženje dobilo nakon 10. juna prošle godine. Prije svega, na Uborak se više ne odlažu medicinski i animalni otpad, a to se, prema njegovim tvrdnjama, ranije radilo.

“Uspjeli smo se za pedalj približiti cilju. Dosta dobrih stvari smo uradili, ali ni danas nismo zadovoljni i nećemo biti sve dok je deponija ovdje na Uborku. Činjenica da danas pod prozorima Sveučilišne kliničke bolnice Mostar stoji nagomilan medicinski otpad, potvrda je da je on ranije deponovan upravo na Uborku. Također, nalazi Službe za komunalne poslove jasno su potvrdili da su ovdje odlagani životinjski otpad iz mesnica, kao i tijela mrtvih životinja. Na sreću, to više nije slučaj“, rekao je Hujdur.

Prva blokada deponije Uborak započeta na sutrašnji dan prošle godine okončana je deset dana kasnije. Građani su se pod pritiskom javnosti povukli, i to nakon što je u gradu zatrpanom smećem isposlovan sporazum sa vlastima o početku rada na iznalaženju nove lokacije.

Druga blokada uslijedila je početkom decembra nakon što je Ministarstvo okoliša Federacije BiH odbilo izdati okolinsku dozvolu Javnom preduzeću Deponija. Ova blokada trajala je pet dana i okončana je primjenom sile od pripadnika MUP-a HNK-a, a na osnovu preporuke Vlade FBiH o odlaganju otpada na Uborak zbog javnog dobra.

Posljednja, treća blokada, okončana je mirnim putem, i to zbog prijetnje od pandemije koronavirusa.