U trebinjskom Muzeju Hercegovine otvorena je izložba grafika koje su nastale na prvom saboru „Teodor Ljubavić“ povodom 500 godina od osnivanja goraždanske štamparije. Arheolozi Muzeja Hercegovine 2017. godine pronašli su ostatke manastira u kojem se nalazila prva štamparija na ovim prostorima.

Izložba grafika je, prema riječima stručnjaka, moderan odgovor na štampariju osnovanu prije pet stotina godina. Izložene su 22 grafike od 11 autora. Umjetnici koji su stvarali grafike su na različite načine tretirali temu štamparije, kao jedno polazište za svoje radove.

VESELIN BRKOVIĆ, dekan Akademije likovnih umjetnosti Trebinje

“Tako da možemo da kažemo iz onoga da ono što jeste tradicija, ovdje imamo određene grafičke tehnike kao što su linorez nešto što je najstarije u štampi do onoga što jeste aktuelni, svaremeni izraz i u tome rasponu umjetnici svako na svoj način pokušao je da svoju poetiku poveže sa ovim izuzetnim poovodom, a to je 500 godina goraždanske štamparije”.

Arheolozi Muzeja Hercegovine su 2017. godine vršili iskopavanja sa ciljem otkrivanja manastira u kojem je bila smještena štamparija. Pošto su ostaci pronađeni, plan je da se napravi jedna muzejska postavka, zbirka koja će biti posvećena upravo prvoj štampariji u Bosni i Hercegovini.

IVANA GRUJIĆ, arheologinja i direktorica Muzeja Hercegovine, Trebinje

“Ta zbirka će sadržavati sve ono što smo mi otkrili prilikom istraživanja, ali takođe i repliku jedne štamparske prese, inače originlna presa je donesena iz Venecije to su već poznati podaci, ali je vrlo značajno da i na ovaj način se podsjećamo jubilej je prošao, ali to je jedan značajan događaj u isotriji našeg naroda da smo poslije Oboda na Cetinju druga u regionu štamparija”.

Za Opštinu Novo Goražde je ovo veoma značajno kulturno otkriće koje u mnogome može pomoći razvoju ove Opštine. Ovo značajno arheološko otkriće trebalo bi uskoro da dovede do otvaranja Muzeja štamparstva Prvo saborovanje grafičara je nazvano po čovjeku koji je vlasnik prve štamparije u Bosni i Hercegovini Teodoru Ljubaviću. Ovo
saborovanje preći će u tradiciju.

MILA PETKOVIĆ, načelnica Općine Novo Goražde

“Mi smo u toku 2019. godsine imali niz manifestacija koje smo održali da bi šira javnost bila upoznata sa Goraždanskom štamparijom jer se zaista malo znalo o toj štampariji između ostalog smo tada ustanovili prvo saborovanje grafičara”.

Saborovanja će se održavati na svake dvije godine, nakon čega će se u Muzeju Hercegovine prirediti izložba, a grafike sa prvog saborovanja biće izložene u Muzeju Hercegovine narednih deset dana.