Šest komediografskih ostvarenja iz BiH i regije bit će izvedeno na festivalu Dani komedije ‘Smijeh je lijek’, koji će biti održan u Sarajevu od 25. do 30. novembra.

Cilj je stanovništvu podariti smijeh, koji je potreban u svakodnevnici. Smijeh ne treba biti samo odraz raspoloženja, nego učinkovit lijek i sredstvo za ostvarenje vlastite sreće i uspjeha – poručuje organizator.

Dane komedije “Smijeh je lijek” organizira Centar kulture i mladih – javna ustanova čiji je osnivač Općina Centar, a festival su pomogli Ministarstvo kulture i sporta KS, Ministarstvo kulture i sporta FBiH i Općina Centar Sarajevo. Sve predstave su na sceni Centra kulture i mladih (Jelića 1) i počinju u 20 sati.