Nakon preuzimanja mandata, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić najavila je da će njen rad biti isključivo usmjeren na razvoj grada Sarajeva, a danas je u tom kontekstu učinjen prvi korak. Na njenu inicijativu Gradsko vijeće je usvojilo Odluku o pristupanju izrade Strategije grada Sarajeva za period 2021-2027.

Ovim je stvoren preduslov za izradu važnog strateškog dokumenta, kojim će se definisati ključni pravci razvoja bh. prijestolnice.

“Očekujemo mnogo novih ideja koje bi mogle da doprinesu da grad Sarajevo bude ljepši, bolji, dinamičniji, zeleniji, zdraviji, sigurniji, ‘pametniji’ za naše građanke i građane. Ovaj krovni razvojni dokument treba da bude osnov i putokaz za odgovorno, transparentno i efikasno upravljanje gradom Sarajevom u skladu sa potrebama i interesima naših građana”, istakla je Karić.

Prema riječima gradonačelnice, vizija je da Sarajevo kao glavni grad države BiH, privredom orjentisan prema turizmu i pružanju usluga, bude moderna evropska metropola, društveni, ekonomski, obrazovni, kulturni, sportski i komunikacijski centar BiH i nezaobilazan faktor u ovom dijelu Evrope.

Gradski vijećnici danas su usvojili i Odluku o organizaciji i djelokrugu organa uprave Grada Sarajeva, čime je stvoren okvir za uspostavljanjem dinamične, funkcionalne, odgovorne uprave koja će ostvarivati zadate ciljeve i pružati pravovremene i kvalitetne usluge.

Kroz usvajanje Odluke o pokretanju postupka prodaje službenih vozila formalno su poduzete aktivnosti kako je već ranije obećano a u cilju priliva sredstava u Budžet Grada.

Udruženje “Obrazovanje gradi BiH” proglašeno je organizacijom od značaja za Grad, kao jedan od najvećih investitora u obrazovanje djece i mladih, posebno iz marginaliziranih i ranjivih društvenih skupina.