Nacionalna i univerzitetska biblioteka (NUB) Bosne i Hercegovine, povodom obilježavanja 11. jula i 26 godina od genocida u Srebrenici, predstaviće kratki pregled građe iz svojih fondova koja problematizira temu Srebrenice.

Tako će biti predstavljena virtuelna izložba “Srebreničani” – Srebrenica u književnim djelima, pregled književnih djela iz fondova Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u kojima su ispričane priče preživjelimh pojedinaca o dešavanjima u ratnoj Srebrenici i njihovim životnim pričama poslije ovih događaja.

Građa se može pretražiti u fondovima Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH na VIDEO, saopšteno je iz NUB-a BiH.