Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika donijela je zaključak da Nacrt urbanističkog projekta ‘Trg oslobođenja – Alija Izetbegović’ nije prihvatljiv.

“Dostavljeno projektno rješenje nije u skladu sa Programom razvoja gradske jezgre Sarajeva, koji na predmetnom prostoru ne predviđa izgradnju parking garaže”, navodi se.

Komisija cijeli prostor vidi kao afirmaciju pješačke zone, sa očuvanjem zelenog dijela površina, te predlaže izgradnju sadržaja na drugim mjestima predviđenim regulacionim i drugim planovima.

Zaključak je donesen na zahtjev Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za mišljenje i stav na Nacrt urbanističkog projekta ‘Trg oslobođenja – Alija Izetbegović’ odnosno usklađenost sa odredbama Odluke Komisije o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH.

S obzirom na to da je, nakon donošenja Odluke o proglašenju Historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH, došlo do određenih nejasnoća u implementaciji, Komisija je donijela zaklјučak da se pokrene procedura izmjene i dopune Odluke.

“Izmjenom i dopunom Odluke će biti dodatno precizirane zone i nadležnosti različitih nivoa u prostornom obuhvatu predmetnog nacionalnog spomenika”, ističe se.

Komisija je zaprimila peticiju za proglašenje olimpijskih borilišta na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.

Olimpijska borilišta uključuju staze za olimpijski spust i veleslalom na Bjelašnici, staze za biatlon i skijaško trčanje na Igmanu, skakaonice na Malom polju na Igmanu i bob stazu na Trebeviću.

Komisija smatra da očuvanje borilišta i kompletnog prostora na kojem se odigrao najznačajniji sportski događaj – XIV Zimske olimpijske igre, osim materijalnog svjedočenja, treba biti zaštićen i kao memorija mjesta tako da je odlučeno da se pristupi izradi odluke o proglašenju navedenog prostora nacionalnim spomenikom.

“U vezi s tim, Komisija očekuje da će aktivnosti na valorizaciji prostora i izradi odluke o proglašenju završiti u narednom periodu, uz saradnju nadležnih institucija”, navodi se u saopćenju za javnost o aktivnostima Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika od imenovanja novog saziva.

Prema odredbama Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH, do donošenja konačne odluke o proglašenju nacionalnog spomenika, a najduže do godinu dana od podnošenja peticije, sve strane treba da se suzdrže od aktivnosti koje bi mogle da ugroze predloženo dobro o čemu su obaviješteni svi nadležni organi i institucije na čijem se području nalaze predložena dobra.