Tokom protekle 2020. godine u saobraćajnim nezgodama na cestama 27 država članica Evropske unije smrtno je stradalo 18.800 ljudi, što predstavlja smanjenje od 17% u odnosu na 2019. godinu.

To znači da je gotovo 4. 000 manje ljudi izgubilo život na cestama EU u 2020. u odnosu na 2019. godinu. Iako zacrtani cilj smanjenje smrtnosti na cestama za 50% nije ostvaren, sa 42 smrtna slučaja na cestama na milion stanovnika, EU ostaje kontinent s najsigurnijim cestama na svijetu. Poređenja radi treba naglasiti da svjetski prosjek smrtnosti na cestama iznosi više od 180 poginulih na milion stanovnika.

Hrvatska: 58 umrlih na cestama na milion stanovnika u 2020. godini, što je znatno iznad prosjeka EU. Broj smrtnih slučajeva na cestama smanjio se za 20% u 2020. godini i dostigao najmanji broj poginulih u saobraćaju ikad zabilježen. Od 2010. godine, broj je smanjen za 44%, stopom znatno višom od prosjeka EU, iako s vrlo visokog nivoa.

DETALJAN IZVJEŠTAJ POGLEDAJTE OVDJE

Na osnovu prikupljenih podataka u 2020. godini u 18 država članica zabilježen je najmanji broj ikada smrtnih slučajeva na cestama.

Manji obim saobraćaja, kao rezultat pandemije Covid-19, imao je jasan, iako nemjerljiv uticaj na broj smrtnih slučajeva na cestama. Međutim, preliminarni podaci u SAD-u, na primjer, pokazuju da su smrtni slučajevi porasli u 2020. uprkos manjem obimu saobraćaja, dok je u nekim zemljama EU-a tokom razdoblja ograničenog kretanja uočeno povećanje rizičnog ponašanja, posebno prekoračenja brzine.

Period ograničenog kretanja i zatvaranja pojedinih zemalja uticao je na značajan porast popularnosti biciklizma, pa su u mnogim gradovima širom svijeta cestovni prostor privremeno „okupirali“ biciklisti i pješaci. Razvoj ovog vida saobraćaja može imati značajan pozitivan uticaj na kvalitetu zraka i klimatske promjene, a istovremeno stvara nove izazove sigurnosti cestovnog saobraćaja, jer prikupljeni podaci pokazuju da su oko 70% smrtnih slučajeva na cestama u urbanim područjima širom EU činili ranjivi korisnici cesta (pješaci, motociklisti i biciklisti).