Izmještanjem migranata i zatvaranjem Krajinametala, život se ponovo vraća u ovaj dio Bihaća, kažu mještani. Migrantima su donosili hranu, odjeću, obuću. No, zbog onih nesavjesnih trpili su napade, krađe i provale.

ERMIN ZULIĆ, predsjednik MZ Gornje Prekounje

“Sa zaista strpljivim odnosom, posebno ako se u obzir uzme da oni nisu dobili nikakvu nadoknadu, ono što je pričinjena šteta”.

FADIL DIZDAREVIĆ, mještanin

“Ovdje je dolazilo do krivičnih djela i masovnih tuča, na kraju ove ulice izvršena su dva ubistva, a naši građani i djeca su to gledala”.

U objektu Krajinametala bilo je i po više stotina migranata. Bez adekvatne zdravstvene zaštite, osim sigurnosnog – predstavljali su ogroman zdravstveni problem, i sebi i mještanima. Sada je njih 200 izmješteno u kamp Lipa.

EDIN KULENOVIĆ, pomoćnik gradonačelnika Bihaća

“Te akcije neće stati – osnovni i temeljni cilj je kada se izmjeste migranti da izvršimo dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, da onemogućimo bilo kakvo daljne širenje zaraze na stanovništvo grada Bihaća, a shodno tome i na migrante”.

Nakon trijaže i smještanja u izolatorij, većina njih se uputila nazad ka Bihaću.

ABDUSTAR, Pakistan

“Ne valja toalet, ne valja hrana. Prije je bilo bolje, možda će u drugom kampu ili vani biti bolje”.

U Lipi trenutno boravi oko 600 migranata. Te brojke variraju s obzirom na to da jedni odlaze, a drugi se vraćaju. Migranti koje sretnemo u divljim kampovima kažu kako nemaju osnovne uvjete za život, upravo zato jer odlaze iz kampa u kojem imaju osnovne uvjete. U kampu se nalaze medicinski kontejneri Doma zdravlja, sanitarni čvor u kojem migranti imaju tuš kabine i sve potrebno za ličnu higijenu. U šatorima imaju krevete i električnu energiju.

Iako u Lipi imaju sve uslove, većini migranata ni to ne odgovara. Zašto umjesto kampa biraju ulicu?

NERMIN KLJAJIĆ, ministar unutrašnjih poslova USK

“Mislimo da najveći problem predstavlja što oni znaju da će na tim lokacijama imati obezbijeđenu hranu i, iako ima smještajnog kapaciteta na području Lipe, oni izbjegavaju taj kamp”.

ABAS, Pakistan

“Bolje nam je u gradu. Ja uključim ili pošaljem lokaciju, dođe IOM i lako dobijemo hranu od njih”.

Nadležne institucije nastoje ugasiti sve divlje kampove kojih je i dalje mnogo. Ipak, to im ne polazi za rukom jer je probijen rok za izgradnju novog migrantskog centra u Lipi, koji bi trebao imati kapacitet od 1.500 osoba.