Predstavnički dom Parlamenta Federacije BIH u Sarajevu  sa 68 glasova ZA usvojio je 18 zaključaka koji se odnose na rad i djelovanje Zavoda i ustanova  kao i nevladinih organizacija sa osobama sa mentalnim poteškoćama i poteškoćama u razvoju.

Glasanje je završeno u večernjim satima nakon proširenog kolegija kojem su prisustvovali predstavnici radnih tijela, nevladinih organizacija kao i roditelji štićenika.

Zaključcima se nalažu obaveze nadležnim ministarstvima i Vladi Federacije BIH da pripreme odgovarajuće izmjene i dopune zakona koji se odnose na ovu oblast.

Vlada je dužna i pripremiti mjere za poboljšanje stanja te kontrolirati provodjenje zakonitosti i općih uslova u ustanovama.

Osim toga, obavezni su provesti preporuke  Ombudsmana iz 2018.te održati sastanak do 12.12.2019. sa predstavnicima Vijeće i udruženja roditelja.

Azra Hadžić-Bećirspahić, zastupnica u Parlamentu Federacije BiH iz Saveza za bolju budućnost, zatražila je danas od federalnog ministra za rad i socijalnu politiku Veska Drljače (SBB) da podnese ostavku iz moralnih razloga.

Iz SBB-a su također zatražili da se Redžep Salić vrati na funkciju direktora Zavoda Pazarić zbog, kako kažu, herojskog iznošenja šokantnih detalja i razotkrivanja kriminala u ovom zavodu.

“SBB je danas u jednoj nezavidnoj situaciji iz tog razloga što je resorni ministar Vesko Drljača iz SBB-a. Uime Kluba SBB-a mogu da kažem da je Redžep Salić za nas heroj koji je prvi uzbunjivač koji je javno i iskreno iznio sav kriminal koji se dešavao i koji je naslijedio. Sve ovo se desilo za vrijeme ministra Veska Drljače. Vi ministre, iz moralnih, ljudskih i principijelnih razloga, danas trebate podnijeti ostavku jer ste vi odgovorni za ovo sve. Bili ste upoznati sa kriminalom i nečasnim radnjama koje su se dešavali u Zavodu Pazarić”, kazala je Hadžić-Bećirspahić na tematskoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (PD PFBiH)

Zastupnici na ovoj sjednici raspravljali su o stanju u Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić, te ustanovama sličnog tipa iz federalne nadležnosti.

Parlamentarna rasprava isključivo o ovoj problematici zakazana je nakon tvrdnji o stanju u pazarićkom zavodu, koje od prve polovine septembra izazivaju buru u javnosti.

Prvo je direktor ustanove Redžep Salić izjavio 11. septembra u Federalnom parlamentu da je, kao novoimenovani rukovodilac, zatekao loše uslove za štićenike Zavoda kao posljedicu nemara prethodne uprave, koju je optužio za lažiranje finansijskih izvještaja, čak i za malverzacije tipa trgovine kurbanima.

Dva mjeseca kasnije, federalna poslanica Naše stranke Sabina Ćudić objelodanila je 20. novembra na pres-konferenciji fotografije i snimak o djeci vezanih ruku ili zavezane noge za namještaj. Ustvrdila je da snimci potiču iz pazarićkog zavoda i takođe optužila prethodnu upravu, čiji su neki članovi i sad na pozicijama, kako je rekla.

Od Salićevog i Ćudićkinog obraćanja javnosti, inspekcije, tužilaštva, policija, predstavnici vlasti i drugi faktori pozvani su da ispitaju stanje u Zavodu Pazarić.

U međuvremenu je Federalna vlada opozvala Upravni i Nadzorni odbor Zavoda Pazarić, računajući i direktora Salića.

Srodne ustanove su zavodi za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Drin i Bakovići, Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Ustanova iz djelokruga socijalne zaštite Ljubuški.