Nanočestice titanijum dioksida kojih ima u aditivu za hranu E171 mogu da probiju placentu, rezultati su danas objavljene francuske studije.

Koordinator studije Erik Udo iz francuskog Instituta za istraživanje za poljoprivredu, hranu i životnu sredinu (INRAE) rekao je da je pokazano da kod trudnica postoji rizik da čestice TiO2 dođu do fetusa.

Rezultati istraživanja omogućavaju dalje ispitivanje da li i koliki je rizik ovih čestica za bebu.

E171 se upotrebljava u prehrambenim proizvodima, najviše kao boja, u kozmetici i lijekovima. Francuska je od 1. januara 2020. suspendovala korišćenje titanijum dioksida kao aditiva u ishrani.

Odluka o daljoj zabrani zavisiće od naučnih podataka o štetnosti aditiva.