Međunarodni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. U znaku je globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”. Brojni podaci pokazuju da je nasilje, tokom pandemije, postalo učestalije.

Četiri od deset žena u Bosni i Hercegovini pretrpjelo je psihološko, fizičko ili seksualno nasilje, pokazalo je istraživanje OEBS-a. Brojne nevladine organizacije u svijetu pokrenule su kampanje da bi skrenule pažnju na problem nasilja nad ženama. Tokom pandemije koronavirusa u BiH, nasilje je, prema nezvaničnim podacima, povećano od 20 do čak 50 odsto.

FEDRA IDŽAKOVIĆ, koordinatorica UN Women projekta

“Preživjele žrtve oklijevale su da se jave u opšti sistem, zbog toga što su takođe bile zabrinute i za pandemiju i kako će odgovoriti sistem, kako će se prijaviti u relativno nedostupne zdravstvene institucije”.

Povodom ovog dana, Fondacija “Cure” organizovala je uličnu akciju pod sloganom “Kad dom ne znači bezbjednost”. Iz Fondacije ističu da tokom pandemije koronavirusa, dom nije bio bezbjedno mjesto za mnoge žene u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, s obzirom na sve oblike nasilja u ovom

VILDANA DŽEKMAN, aktivistica Fondacije “Cure”

“Neke generalne statistike pokazuju da preko 48 posto nasilja pogodi ženu iznad 15 godina starosti, što znači da su to zaista neki jako veliki procentualni podaci. A, ne možemo sa sigurnošču nikada tvrditi o tim procentima, s obzirom da imamo jako veliki broj žena koje žive u izolaciji, u tišini i nikada ne progovore o nasilju sa kojim se nose i sa kojim se suočavaju”.

Nasilje nad ženama utiče i na druge članove porodice, pogotovo u slučaju kada se nasilje nad ženom vrši u bračnoj zajednici. Stručnjaci smatraju da su djeca zatrovana posmatrajući takve prizore, te da teško pronađu način da se izbore sa negativnim emocijama. Dodaju da bi trebalo da se radi na promociji zdravih odnosa među ljudima.

Dr. AIŠA SMAILBEGOVIĆ, Organizacija za zaštitu mentalnog zdravlja djece i odraslih “Lotos”

“Škole su takođe mjesto i nasilja, a i mjesto terapije. Zavisi ko vam je školski razrednik ili razredni starješina, kako se drugi profesori odnose. I oni imaju sve ljudske probleme i zavisi ko će vas zapasti… Čovjek sa harmoničnim odnosima, koji gleda mirno na svijet i sve proučava. Tako da je puno tih individualnih osobina koje se prepliću i čine jedno tkanje života”.

Nasilje nad ženama prepoznato je kao globalni javnozdravstveni problem. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1999. godine proglasila je 25. novembar za Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama.

Obilježavanjem ovog dana nastoji se podići svijest o ovom problemu, kao obliku neprihvatljivog društvenog ponašanja.