Broj prijava nasilja u porodici i korisnika Sigurne kuće u Tuzli znatno se povećao ove godine. U 95 posto slučajeva žrtve su žene i djeca. I početak pandemije uzrokovane koronavirusom dodatno je usložio problem. S ciljem zaštite žrtava nasilja, u toku je projekat drugačiji u odnosu na sve do sada realizovane.

Zbog nasilja u porodici, od polovine maja ove godine znatno je povećan broj poziva, apela za psihosocijalnu pomoć, dolazaka na ambulantni razgovor, zahtjeva za smještanje u Sigurnu kuću u Tuzli.

DANIJELA HUREMOVIĆ, voditelj Sigurne kuće u UG “Vive žene” Tuzla

„Za period prošle godine mi smo na nivou cijele godine imali ukupno 65 žrtava, dok za ovaj period sredine novembra mi smo imali ukupno 79 žrtava nasilja, od toga 34 žene i 45 djece.“

AMRA KAPIDžIĆ, portparol MUP-a Tuzlanskog kantona

„U periodu januar-septembar ove godine, za devet mjeseci smo zaprimili 302 prijave krivičnog djela nasilje u porodici, a prema nadležnom Kantonalnom tužilaštvu upućena su 102 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Razlozi nepodnošenja izvještaja su različiti.“

Najčešće je riječ, dodaje Kapidžić, o korištenju zakonske mogućnosti žrtava nasilja koja omogućava supružnicima da ne moraju svjedočiti jedni protiv drugih. Sve je dodatno otežala i pandemija, budući da nisu postojale pisane procedure o smještaju korisnika u Sigurnu kuću i zaštitu žrtava od koronavirusa.

DANIJELA HUREMOVIĆ, voditelj Sigurne kuće u UG”Vive žene” Tuzla

“Dešavalo se da, zbog sporosti testiranja, žrtve ne mogu biti primljene u Sigurnu kužu i da su prinuđene da budu kod najbližih srodnika ili vraćene kući.“

Problemi su u većoj mjeri riješeni, a u toku je i regionalni projekat „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women, „Vive Žene“ Tuzla u partnerstvu sa MUP-om Tuzlanskog kantona. U okviru toga je i kampanja: „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!

AIDA MUSTAČEVIĆ CIPURKOVIĆ, koordinator projekta

„Naša ciljna grupa ili publika u ovom slučaju su svi policijski službenici sa područja TK. U ovom slučaju se ne obraćamo direktno žrtvama nasilja.“

Još jedan problem je finansiranje rada Sigurne kuće i strah za dalji opstanak, zbog čega iz udruženja „Vive žena“ apeluju na sve nivoe vlasti da budu uz žrtve nasilja.