Nastava u novoj školskoj godini na području Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) počinje sutra i odvijat će se u školskim klupama, uz poštivanje epidemioloških mjera, a časovi će trajati 45 minuta.

U novu školsku godinu u ovom kantonu krenut će ukupno 2.733 učenika, od kojih 749 srednjoškolaca i 1.984 osnovaca, među njima i 252 prvačića. Novina je da za vrijeme nastave učenici i nastavnici neće morati nositi maske, koje su i dalje obavezne prilikom kretanja van učionica.

Iako još nije provedena konkursna procedura za prijem nastavnog i drugog osoblja, koja prethodi svakoj školskoj godini, u resornom ministarstvu tvrde da nastavni proces neće trpiti i da će škole angažovati neophodan kadar do okončanja procedure.

Ministrica Biljana Begović koja je imenovana nedavno, naglašava da se nastoji angažovati neophodan kadar, koji u konačnici neće biti tehnološki višak, obzirom na konstantan demografski problem smanjenja broja učenika.

Po njenim riječima nastoje se pronaći rješenja u najboljem interesu učenika i nastavnika te je u tom smislu održan niz sastanaka sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja kao i direktorima škola, a potrebe su se nastojale sagledati i obilaskom obrazovnih ustanova.

”Jako je teško iz razloga što postoje različite potrebe škola, a nama statistike pokazuju kako iz godine u godinu imamo manje djece. Od 1.984 učenika, izuzimajući osnovnu muzičku školu, raspoređenih u 132 odjeljenja, oko polovine odjeljenja nije u skaldu s pedagoškim standardima a zabrinjavajuća je činjenica da imamo 56 odjeljenja s 10 i manje učenika. Sa kakvim demografskim problemom smo suočeni najbolje pokazuje podatak da imamo 13 odjeljenja sa po dva učenika, od čega je značajan broj u višim razredima, što isključuje model kombinovane nastave”, precizirala je Begović.

Napomenula je da, iako se racionalno nameće pitanje opstojnosti pojedinih područnih škola, Vlada BPK želi voditi računa o održivosti lokalnih zajednica pri čemu su područne škole izuzetno važne za opstanak porodica u pojedinim dijelovima kantona.

”Trudili smo se da adekvatno rasporedimo kadar po svim školama, čak i one nastvanike koji nisu imali punu normu da se dopuni tamo gdje je postojala potreba”, ističe Begović.

Naglasila je da će, kako bi se sagledale stvarne potrebe svih obrazovnih ustanova, konkursna procedura sačekati još neko vrijeme, dok će u skladu sa zaključkom Vlade, škole angažovati nastavno i drugo osoblje u skladu sa zakonom.

”Nastava neće trpiti, učenici će imati adekvatnu zastupljenu nastavu a nastvani kadar će se primiti kao i tehničko osblje u vrlo kratkom vremenskom periodu. U toku školske godine učenici neće trpiti promjene nastavnog kadra, učitelja ili predmetnih nastavnika niti će biti nekih prekida radnog odnosa i slično. Kada se okonča procedura i nastvanici zasnuju svoje radne odnose, oni će raditi do kraja školske godine, s tim da smo dali mogućnost da škole iskažu svoje realne potrebe za nastavnicima na određeno i neodređeno radno vrijeme za duži period, kako oni ne bi bili tehnološki višak”, navela je ministrica za obrazovanje, malde, nauku, kulturu i sport BPK-a.

Naglasila je da će se posebna pažnja posvetiti i djeci s poteškoćama u razvoju kojih ima značajan broj u svim školama, kako bi se povećao broj obučenih asistenata u nastavi koji će im se moći maksimalno posvetiti. Vlada BPK zadužila je i Pedagoški zavod BPK da u saradnji s osnovnim i srednjim školama izvrši kvantitativnu i kvalitativnu analizu kadrovskih potreba prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u školama, uzimajući pri tome u obzir broj učenika, broj nastavnika kao i druge relevantne podatke s kojima raspolažu škole.