Nastava u drugom polugodištu tekuće školske godine u TK počeće u ponedjeljak, 1. februara 2021. godine, a organizovaće se u skladu sa ranijom donesenom odlukom o organizaciji nastave, naredbama i preporukama federalnog i kantonalnog kriznog štaba i smjernicama Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, saopšteno je iz kantonalnog ministarstva obrazovanja.

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona od 15.01.2021. godine uputilo obavještenje osnovnim i srednjim školama čiji je osnivač Tuzlanski kanton, o obustavljanju procedure Konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama, Konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama i Oglasa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama.

O nastavku započetih procedura škole i javnost će biti blagovremeno obavijestena.