Nastavak pregovora Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo sa Sindikatom radnika u zdravstvu, a povodom štrajka koji traje od drugog septembra, je u četvrtak sedmog novembra.

Sindikat je u petak prvog novembra o tome obaviješten pismenim putem.

Da podsjetimo, na posljednjim pregovorima Vlada Kantona Sarajevo je ponudila Sindikatu povećanje plata za medicinsko osoblje (sestre, tehničari, laboranti, medicinske sestre visokog usmjerenja…), dok je iz ponude izuzet nemedicinski kadar.