Pred Sudom BiH danas će biti nastavljeno suđenje bivšem ministru sigurnosti Bosne i Hercegovine Draganu Mektiću i ostalim optuženim za zloupotrebu položaja prilikom realizacije projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, čime je pričinjena ukupna šteta od 244.764 KM.

Na prošlom ročištu održanom 3. juna Tužilaštvo BiH je ulagalo materijalne dokaze, među kojima je i odluka o sprovođenju postupka javne nabavke od 5. maja 2017. godine, kao i tenderska dokumentacija i odluka o formiranju komisije za sprovođenje nabavke.

Tužilac Vedrana Mijović uložila je i ponudu firme “Teh-projekt” iz Rijeke, odluku o izboru najboljeg ponuđača, kao i garanciju za dobro izvršenje ugovora.

Uložen je i aneks ugovora o nabavci vatrogasne opreme od 12. jula 2017. godine.

Odbrane su prigovorile na nekoliko dokaza u sklopu kojih se nalaze prilozi koji nisu posebno označeni, te je Tužilaštvu sugerisano da te dokaze imenuje i numeriše kako bi se tačno znalo šta se uvrštava u spis.

Mektić je optužen sa Igorom Golijaninom, Samirom Agićem i Edinom Garaplijom za zloupotrebe prilikom realizovanja projekta prekogranične saradnje u oblasti vatrogastva, koji je finansirala EU od 2015. do 2017. godine.

Golijanin je optužen kao Mektićev šef kabineta, Agić kao pomoćnik ministra u Sektoru za zaštitu i spasavanje, a Garaplija kao odgovorna osoba i vlasnik Instituta za zaštitu od požara i eksplozija /INZA/ u Sarajevu.