Predsjedavajući Savjeta ministra Zoran Tegeltija rekao je danas da se BiH nalazi u ranoj fazi reforme javne uprave i naglasio da je na samom početku razvoja elektronske uprave /e-uprave/ započeo proces koji će BiH dovesti u društvo zemalja u kojoj je ta oblast efikasna i racionalna.

“Naše ključne institucije, uz podršku međunarodne zajednice, u ovom procesu digitalizacije mogu uhvatiti korak sa zemljama u regionu”, rekao je Tegeltija učesnicima USAID vebinara.

Tegeltija je istakao da digitalna transformacija i globalni tehnološki napredak utiču na sve sfera društva u BiH, što je pogotovo vidljivo u doba pandemije virusa korona.

Predsjedavajući Savjeta ministra smatra da tehnologija može obezbijediti značajne uštede u budžetima institucija BiH, kao i svim budžetima na nivou BiH i povećati njihovu efikasnost.

“Što se tiče strateškog okvira za reformu javne uprave o kojem govorite kroz vaš dokument, želim da kažem da su plan za njegovo sprovođenje usvojili prvo entiteti, a onda u decembru i Savjet ministara. On je ključna oblast u koju svi mi polažemo velike nade upravo u oblasti pružanja usluga”, rekao je on.

Tegeltija je izrazio zadovoljstvo što su sve međunarodne organizacije poput USAID-a pokrenule velike i višegodišnje projekte koji će pomoći BiH da ubrza proces digitalizacije, te da postoji koordinisano djelovanje između britanske Ambasade, USAID-a, Razvojnog programa UN /UNDP/, Evropske komisije i institutucija BiH u strateškim pravcima.

“S obzirom na ograničena sredstva koja možemo obezbijediti za digitalizaciju javne uprave, smatram da je podrška međunarodnih organizacija kroz projekte kao što je ovaj ključna da bi proces digitalne transformacije tekao bez zastoja i projekti realizovali u zadatim rokovima”, rekao je Tegeltija.

On je naglasio značaj informaciono-komunikacionih tehnologija u prevenciji korupcije kroz e-nabavku, transparentnost javnog sektora, jačanja odgovornost i smanjenju prostora za diskreciono odlučivanje u javnom sektoru.

Obraćajući se tokom sesija “Interoperabilnost i neposredni pozitivni uticaj na građane BiH”, pomoćnik ministra za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske Miladin Gaćanović istakao je da posvećenost Vlade Srpske procesu digitalizacije nije samo deklarativna.

“Svjesni smo da je digitalizacija najprihvatljiviji način za povećanje odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti rada republičke i lokalne uprave, te drugih javnih institucija, a da istovremeno predstavlja i efikasno sredstvo u borbi protiv korupcije, mogućih zloupotreba i diskrecione moći svih lica koja imaju određena javna ovlaštenja”, rekao je Gaćanović.

Ambasador SAD u BiH Erik Nelson izrazio je zadovoljstvo što učestvuje u pokretanju projekta, koji će imati pozitivan uticaj na svakodnevni život građana BiH, smanjiti troškove i povećati kvalitet javnih usluga.

Nelson je pozvao nadležne institucije da bez odlaganja donesu zakon koji reguliše e-potpis, čije uvođenje bi predstavljalo najtransformativnije IT rješenje, te omogućio da građani više ne moraju da čekaju u redovima za rodni list, vjenčani list, zamjenu ličnih karata, vozačkih dozvola i produženje registracija vozila.

“Ne mogu da zamislim koliko se fizičkih pečata i potpisa dnevno izdaju, a da se umjesto toga može korisiti softver za e-potpis, što je posebno važno u vrijeme restrikcija izazvanih virusom korona”, rekao je Nelson.

On je ukazao da usvajanje propisa koji omogućuju e-potpis predstavlja jedan od uslova u pregovorima Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ sa vlastima BiH u vezi 750 miliona evra vrijednog aranžamana.

Nelson je istakao da bi e-uprava dovela i do jačanja inspekcijskih organa za koju predstavnici poslovne zajednice navode da je u oba entiteta nepravedna i neefikasna, te da nadležni inspektori moraju da improvizuju, što ih sprečava da rade svoj posao, odnosno, da pronađu i kazne kompanije koje krše propise.

Govoreći o izdavanju građevinskih dozvola, Nelson je ukazao da je BiH 173. zemlja u svijetu, odnosno među onim koje stoje najlošije, jer proces traje oko 180 dana i uključuje brojne lične kontakte.

“Kroz projekat ćemo digitalizovati proces izdavanja građevinskih dozvola u pet pilot-opština kako bi umanjili troškove, vrijeme i lične kontakte koji su neophodni da bi se jedna takva dozvola dobila”, rekao je on.

Kad je riječ o javnim nabavkama, ambasador SAD je istakao da vlasti BiH svake godine objave oko tri milijarde KM, te da prema istraživanjima koja su sprovedena 2018. godine, oko 60 odsto građana vjeruje da je korupcija prisutna u javnim nabavkama.

On je ukazo da će tim iz projekta “E-vlada” pomoći da se pojača transparetnost i efikasnost procesa javnih nabavki, te pronađu digitalna rješenja koja će smanjiti mogućnost korupcije.

Američki ambasador je istakao da e-uprava ima ekonomski i praktični smisao, te da se umjesto dosadašnjeg u BiH rasprostranjenog sistema “preko veze” uvodi sistem “preko mreže”.

Današnjem vebinaru i pokretanju projekta “E-uprava” prisustvovali su i predstavnici USAID-a Nensi Eslik, UNDP-a Stelijana Nedera, premijer Federacije BiH Fadil Novalić.

Cilj ovog petogodišnjeg projekta, vrijednog 10,9 miliona dolara, jeste povećanje transparentnosti i smanjenje korupcije putem digitalizacije procesa koje vode nadležni organi, uključujući međusobno djelovanje između javnih službenika s jedne, i potencijalnih investitora, lokalnih preduzeća i građana s druge strane.

USAID-ov projekat “E-uprava” pružiće softversku, hardversku i tehničku pomoć u oblastima e-potpisa, e-građevinskih dozvola, inspekcijskih službi, socijalnih registara i procesa javnih nabavki širom BiH. Unapređenje efikasnosti administracije imaće neposredan, pozitivan uticaj na građane i firme u BiH.

Kako bi se dodatno ojačala odgovornost i transparentnost, projekat će takođe raditi na izgradnji kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i izvještavanje o procesima javnih nabavki, uključujući monitoring moguće korupcije.