1. SLOBODNA SRPSKA STRANKA (Kandidat Luka Kecman )
  2. SOCIJALDEMOKRATE BOSNE I HERCEGOVINE (kandidat Mustafa Šakić)
  3. ĐOGO MARKO
  4. NEZAVISNI BLOK ( kandidat Emina Drinjaković)
  5. PELJTO MENSUR