Vazduh u Bosni i Hercegovini već danima je zagađen. U Udruženju “Zrak.ekoakcija” navode da je vazduh u Sarajevu i dalje vrlo nezdrav.

Vlada Kantona ukinula je epizodu “Uzbuna”, no i dalje je na snazi epizoda ”Upozorenje”.

Visoke koncentracije zagađujućih materija u vazduhu i u Tuzli

Visoke koncentracije zagađujućih materija u vazduhu i u Tuzli se bilježe danima. Kantonalna vlada oformila je Komisiju koja će se baviti ovom problematikom, dok stručnjaci i ekolozi čekaju konkretne mjere, a nevladine organizacije i građani odgovor na zahtjeve.

Loš kvakitet zraka u Kaknju

Kakanj i ove zime ima veliki problem sa kvalitetom vazduha. Stanje pripravnosti na snazi je već nekoliko sedmica, ali to ne rješava problem stanovnika.

Sistemsko rješenje ne nudi niko, a lokalna zajednica sama ne može ništa da uradi da bi stanovnici Kaknja dobili čišći vazduh.