Usljed novih padavina rijeka Una u Bihaću prešla je kritičnu tačku.

Naime, nivo rijeke Une je na 102 centimetra i za dva centimetra je veći od kritične tačke, ali je za sada, u blagom opadanju.

Sreća je i što nivo Une u Martin Brodu koji je na nivou 152 centimetra ima tendenciju laganog pada.

Nivo rijeke Sane u Sanskom Mostu je na nivou 242 centimetra i u laganom je opadanju, dok u Vrhpolju iznosi 182 centimetra i stagnira.

Rijeka Miljacka u Sarajevu (Ćumurija) je na razini 124 centimetra i u laganom je padu, isto kao i rijeka Bosna, takođe u Sarajevu (Reljevo) gdje je na nivou 265 centimetara, dok u Zenici sa nivoom 204 centimetra stagnira.

Nivo rijeke Jale u Tuzli je na razini 46 centimetara i u opadanju je.

Ukoliko se u narednim danima nastavi sa novim padavinama moguće je očekivati veće oscilacije nivoa rijeka u Bosni i Hercegovini.