Njemačka emisija gasova sa efektom staklene bašte iznosila je prošle godine 739 miliona tona ekvivalenta ugljen-dioksida (CO2), što je za 8,7 odsto manje od emisije u 2019. godini, saopštila je agencija za zaštitu životne sredine Umveltbundesamt (UBA).

U saopštenju agencije se objašnjava da je tom padu doprinijela manja industrijska aktivnost usljed pandemije korona virusa, kao i napori usmjereni na zaštitu klime, prenosi Reuters.

UBA, koja o stanju emisije podnosi izvještaje Ministarstvu životne sredine, ocijenila je da treba preduzeti hitne mjere u građevinskom sektoru koji je prošle godine uspio da smanji emisiju za 2,8 odsto na 120 miliona tona, ali i dalje nadmašuje ciljanu vrijednost od 118 miliona tona.

Najnoviji njemački izvještaj dolazi uoči zvaničnih podataka Evropske unije o emisijama država članica tokom 2020. godine, koji treba da budu objavljeni 1. aprila zajedno sa uputstvima za veleprodajna tržišta o dozvolama vezanim za emisiju ugljenika.