Njemačka administracija danas je usvojila nacrt budžeta za narednu godinu koji je predstavio ministar finansija Olaf Šolc, a koji predviđa novo zaduženje od 96,2 milijardi eura radi finansiranja mjera za otklanjanje posljedica pandemije virusa korona.

Dodatno zaduženje predstavlja drugi po veličini iznos zaduženja Njemačke od Drugog svjetskog rata, nakon što je administracija već jednom imala rekordno zaduženje od oko 218 milijardi eura.

Ekonomski analitičari navode da budžet ukazuje na odlučnost Šolca da sa Njemačke skine nekadašnji imidž “šampiona štednje” i osigura novu ulogu Berlina kao najvećeg potrošača eurozone u borbi za oporavak od posljedica pandemije.

Prema fiskalnim planovima, Njemačka treba da suspenduje ograničenje dugovanja u narednoj godini, a nešto slično je parlament već ranije učinio.

Od 2022. godine, Njemačka planira da se ponovo pridržava svojih ograničenja u dugovanju.