Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Uredbu o interventnim mjerama za podršku ugroženim sektorima privrede u FBiH usljed pandemije Kovida 19.

Opšti cilj je osiguranje podrške likvidnosti najugroženijim sektorima/djelatnostima, očuvanje radnih mjesta, te osiguranje hitno potrebne podrške i održavanje konkurentnosti u izvozno orijentisanim sektorima.

Ukupna finansijska sredstva za provedbu ove uredbe osigurana su u Budžetu FBiH za 2020. godinu u iznosu od 90.000.000 KM i raspoređena na razdjele resornih ministarstava. Tako je Federalnom ministarstvu okoliša i turizma raspoređeno 30.000.000 KM za pomoć turističko-ugostiteljskom sektoru, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija 20.000.000 KM za pomoć ovom sektoru, Federalnomu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 10.000.000 KM za pomoć poljoprivredi i prehrambenoj industriji, te Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 30.000.000 KM za pomoć izvoznim privrednim društvima.

Finansijska pomoć korisnicima se dodjeljuje na temelju općih uslova i specifičnih kriterija za svaki sektor u okviru resornih ministarstava do kraja godine. Ministarstva su dužna sedam dana nakon stupanja Uredbe na snagu objaviti javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu finansijske pomoći. Ako korisnik pomoći djeluje u više sektora, pravo na pomoć može ostvariti samo od jednog ministarstva.

Premijer FBiH Fadil Novalić kaže da je usvojena Uredba instrument makroekonomske politke. To je instrument pomoći provrednim granama koje su pretrpjele najviše šteta.

“Imamo pokazatelje o onima kojima je pandemija donijela najviše štete, to su: promet i komunikacije, turizam koji je za 71% manji u odnosu na prošlu godinu, industrija zbog nemogućnosti izvoza, i poljoprivreda i zdravstvo koje je kolokvijalno uvršteno u ovaj transfer. Danas je izostavljen iz ove uredbe jer se pojavila informacija o lijeku Remdesivir, odnosno vijest da taj lijek nije učinkovit na osnovu informacija SZO”, kaže Novalić.

Premijer FBiH ističe da uslovi u ovoj uredbi imaju za cilj zadržavanje radnih mjesta. Kako je rekao, 40% novca treba ići na očuvanje radnih mjesta u svim sektorima.

“Ovo nije posljednja mjera. Nastavićemo podržavati sve ugrožene sektore. Očekujemo da ce ovim mjerama biti otvoreno jos 1.700 radnih mjesta”, istakao je Novalić.

Novalić je naglasio da Federacija BiH ima zadovoljavajuću likvidnost.

“I ove godine smo 240 miliona maraka trezorsih zapisa odgodili. Novi aranžman sa MMF-om bi mogao biti oko milijardu, ali se ne očekuje prije aprila. Ako bude potrebe mi ćemo tad posegnuti za tim novcem”, rekao je federalni premijer.

Korisnici pomoći ne mogu smanjivati broj radnika do 31.12.2020. godine u odnosu na broj uposlenih 30.9.2020. godine, izuzev korisnika u oblasti aerodroma i željezničkog prometa, te javnih poštanskih operatera. Izuzetno, korisnicima kojima se finansijska pomoć dodjeljuje bez objave javnog poziva (aerodromi, željeznice i javni poštanski operateri) zahtjev za dodjelu finansijske pomoći podnose resornom ministarstvu u roku od 15 dana od stupanja Uredbe na snagu.

Pomoć može biti dodijeljena korisniku koji ima sjedište na teritoriji FBiH, te koji je imao pad oporezivog prometa od najmanje 40 posto u periodu od 1.4. do 30.9.2020. godine u odnosu na isti period u 2019. godini ili je izvoznik koji je ostvario izvoz veći od 30 posto od ukupnog prošlogodišnjeg prometa. Ovo se ne primjenjuju na banje i lječilišta, korisnike kojima se dodjeljuje direktna finansijska pomoć u skladu sa ovom uredbom i onima koji su osnovani nakon 30.6.2019. godine. Iznos finansijske pomoći jednom korisniku ne smije prelaziti iznos od 700.000 KM, za korisnike iz sektora industrije, turističko-ugostiteljskog sektora, sektora poljoprivrede i prehrambene industrije i sektora cestovnog prijevoza putnika.

U slučaju da su ukupni zahtjevi za dodjelu pomoći kvalifikovanih korisnika po pojedinim granama manji od raspoloživih sredstava, višak sredstava iz te grane može biti raspoređen u drugu.

Sredstva mogu biti korištena isključivo za održavanje i poboljšanje likvidnosti, održavanje konkurentnosti izvozno orijentiranih granama industrije, kao i provedbu započetih infrastrukturnih projekata od strane poštanskih operatera, te u modernizaciju aerodroma.

Sredstva dodijeljena održanju likvidnosti namijenjena su isključivo za isplate bruto plaća i troškove poslovanja za period od 1.7.2020. godine do 31.12.2020. godine, uključujući plaćanje naknada za provođenje stručnog nadzora aerodromskih operatora i odobravanje projekata od strane regulatora.

Vlada je danas, također, donijela i odluke kojima je za četiri federalna ministarstva odobrila izdvajanje sredstava u iznosima utvrđenim Uredbom.

Podsjetimo, ranije se Vlada opredijelila za izdvajanje i 10.000.000 KM za pomoć sektoru zdravstva. Ova sredstva nisu obuhvaćena ovom Uredbom, jer će Vlada o njima odluku donijeti naknadno.