Još jedan kredit – to je dogovor koji su, bez mnogo muke, postigli entiteski premijeri i predsjedavajući Vijeća ministara. Bosna i Hercegovina obratiće se MMF-u u pokušaju da dogovori novi aranžman. Dok ekonomisti upozoravaju da treba biti oprezan, jer uz svaki kredit MMF-a idu posebni uslovi, bh. vlasti hvale se da je, ekonomski, naša zemlja u pandemiji jako dobro prošla.

Čelnici MMF-a u Bosnu i Hercegovinu mogli bi stići krajem oktobra uz negativan PCR test – poruka je premijera koji su jednoglasno najavili da će tražiti novi kredit. Smatraju da bi, nakon te posjete, dva mjeseca bila sasvim dovoljna da se usaglasi novi aranžman.

ZORAN TEGELTIJA, predsjedavajući Savjeta ministara BiH

“Ta sredstva će služiti, kao i sva druga sredstva, kako bi se prvo eliminisale posljedice COVID-a, ali i pokrenuli novi investicioni ciklusi.”

Prethodni aranžman sa MMF-om bio je blokiran, jer se entiteti nisu mogli dogovoriti o usvajanju Zakona o akcizama koji je bio jedan od uslova. Ekonomisti sada postavljaju logično pitanje.

DRAŠKO AĆIMOVIĆ, ekonomista

“Koji su uslovi za kredit MMF-a jer ovaj kredit nije poput onog koji je Bosna i Hercegovina dobila u vrijeme pandemije i koji se uslovi trebaju ispuniti, da li je Bosna i Hercegovina u stanju da ispuni te uslove i zašto nije?”

Opravdano je postaviti to pitanje, jer je neizvjesno hoće li Bosna i Hercegovina ispuniti uslove za makrofinansijsku pomoć od pola milijarde maraka od Evropske unije, a ti pregovori već su u toku. Ekonomisti kažu da čudi i šokira i izjava premijera da bi, ubuduće, međunarodni novac bio namijenjen budžetskim potrebama, dok bi se sredstva za privredu tražila od banaka u Bosni i Hercegovini.

SVETLANA CENIĆ, ekonomska analitičarka

“Nama ćemo garantovati javnu potrošnju, naše plate i sve ostalo, jer oni u javnu potrošnju to ubrajaju, jer su za kulturu i ostalo smanjili sredstva. I to će nama fino garantovati krediti koje će vraćati privreda i stanovništvo. A ove domaće pare, ne znam, banke koliko uspiju da skupe, to je jedna stvar, i druga stvar, vama će pare – verovatno se misli ono što će prikupiti od privrede i građana – to je njima poruk. Pa eto, koliko platite možda ćete toliko i dobiti.”

ŽELJKO ŠAIN, profesor Ekonomskog fakulteta UNSA

“Zato je lako dogovoreno, po mom sudu, između premijera entiteta i predsjedavajućeg Vijeća ministara da se ponovo obratimo MMF-u i da se zadužimo. Jer znamo da je najveći broj glasača, faktički, budžetski korisnik.”

Uprkos stavovima ekonomista, nadležni smatraju da je Bosna i Hercegovina u pandemiji ekonomski ipak odlično prošla.

FADIL NOVALIĆ, premijer Federacije BiH

“Stoji činjenica da smo mi održali i nivo zaposlenosti znatno bolji nego okruženje, i pad BDP-a je kod nas, osim Srbije, drugi, gotovo drugi u Evropi.”

Stoji činjenica i da se Bosna i Hercegovina od početka pandemije zadužila za više od 700 miliona maraka, a da su u planu i nova zaduženja. Kad se uzme u obzir plan za traženje što dužeg grejs perioda, jasno je da su to “projekti za budućnost”.