Građanska inicijativa “Jer nas se tiče” organizirala je prosvjedno okupljanje na lokalitetu deponija Uborak. Poručuju kako ovo nije samo borba za Bijelo Polje ili Mostar, već za cijelu dolinu Neretve.

Deponija Uborak više ne zadovoljava nijedan kriterij odlaganja otpada. Zbog toga, stanovništvo koje živi u blizini ove deponije već duže vremena prosvjeduje ali, kažu, bez konkretnih rezultata.

Iako okolišna dozvola za ovo odlagalište ističe 4. decembra, iz Federalnog ministarstva turizma i okoliša najavljeno je da bi ona mogla biti produžena na još godinu dana.

“Mi nećemo odustati ni od tužbi ni od blokada deponije”, poručio je Nijaz Hodžić iz Građanske inicijative “Jer nas se tiče”.

Iz Građanske inicijative navode kako su u proteklom razdoblju svim pravnim sredstvima, kao i u komunikaciji s mjerodavnim institucijama – ministarstvima, inspekcijom i Gradskom upravom, pokušali pronaći najbolje rješenje za novu lokaciju za odlaganje otpada jer je postojeća odavno kontaminirana, ali i prekapacitirana.

“Radno tijelo za traženje nove lokacije za odlaganje otpada održalo je jedan sastanak na kojem su se svi složili, uključujući mjerodavne institucije, da je trenutna lokacija neprihvatljiva i da se u što kraćem periodu treba pronaći nova lokacija. Okolišna dozvola za regionalnu deponiju ističe trećeg decembra 2019. i od četvrtog decembra ona će raditi nelegalno”, saopćeno je iz Građanske inicijative “Jer nas se tiče”.