Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine podijelilo je 4.800 testova na koronavirus koje je Narodna Republika Kina donirala Bosni i Hercegovini.

S ciljem realizacije Sporazuma o donaciji, zaključenog između Shanghai “Fosun Foundation” iz Narodne Republike Kine i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovini, zaključenog 08.07.2020.godine, kojim je Shanghai “Fosun Foundation” donirala Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine PCR kitove za detekciju, podijeljeni su testovi nadležnim institucijama.

Na temelju izdanog Rješenja o suglasnosti za uvoz i korištenje COVID-19 RT-PCR kitova, humanitarnog karaktera Bosni i Hercegovini, koje je izdalo Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjel za zdravstvo i ostale usluge Brčko distrikta, a sukladno članku 2. Odluke o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje („Službeni glasnik BiH“, broj 24/20) dana 11.08.2020.godine isporučeno je 4.800 testova za detekciju, saopćeno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Testovi su isporučeni: Veterinarskom fakultetu, Univerziteta u Sarajevu isporučeno je 2.827 testa, Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske 1.733 testa i Pododjelu za javno zdravstvo Brčko distrikta isporučeno je 240 testova.

Ukupno je isporučeno 4800 testova, a ukupna vrijednost donacije je 34.080 američkih dolara.