U Banjaluci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS), a trenutno se raspravlja o Prijedlogu zakona o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta i gasovoda na dionicama Vukosavlje – Brčko i Brčko – Rača. U prijepodnevnom dijelu sjednice, na prijedlog Kluba poslanika SNSD-a, po hitnoj proceduri raspravljalo se o izmjenama Izbornog zakona RS-a i Prijedlog zakona o Gradu Istočno Sarajevo.

U novom Zakonu o gradu Istočno Sarajevo, koji se na prijedlog Kluba poslanika SNSD-a donosi po hitnom postupku, predviđeno je da gradonačelnika tog grada direktno ili neposredno na izborima biraju građani na period od četiri godine u skladu sa izbornim propisima.

U obrazloženju ovog zakona se navodi da je ranija praksa bila da se gradonačelnik Istočnog Sarajeva bira indirektno ili posredno u Skupštini grada.

U obrazloženju se ponavlja da se u svim gradovima i opštinama RS gradonačelnik, odnosno načelnik opštine, bira neposredno ili direktno na izborima, a jedino u gradu Istočno Sarajevo indirektno većinom glasova ukupnog broja odbornika Skupštine grada u skladu sa Izbornim zakonom Republike Srpske i Izbornim zakonom BiH.

U tekstu se dodaje da je ranija praksa pokazala da za gradonačelnika bude izabran čovjek koji nije imao dovoljan broj glasova da bude odbornik u Skupštini opštine ili je na lokalnom nivou bio kandidat za načelnika opštine, ali nije izabran.

Prijedlogom izmjena zakona predviđeni su oblici neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave – građanska inicijativa, zbor građana i referendum, a navedeno je i da područje grada Istočno Sarajevo čine područja šest opština: Sokolac, Istočni Stari Grad, Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočna Ilidža i Trnovo.