Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu, kojim je budžet povećan za 188 miliona KM i iznosi 3,613 milijardi KM.

Budžetski prihodi do kraja godine procjenjuju se na 2,757 milijardi KM, što je manje za 240 miliona KM, rekla je ranije ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović.

On je navela da ukupno povećanje rashoda iznosi 229,2 miliona KM, a do kraja godine predviđen je deficit od 412 miliona KM.

Vidovićeva je u završnoj riječi rekla da nije bilo pandemije virusa korona da Republika Srpska ne bi imala potrebu da se zadužuje na inostranom tržištu, već bi to moglo da se uradi da domaćem tržištu.

“Budžet Republike Srpske ne može podnijeti ovako teške udare. Ovako teške ekonomske udare kao posljedica virusa korona ne može podnijeti nijedna zemlja. Ne slažem se sa ocjenama nekih poslanika da Republika Srpska nema nikakve rezerve jer da ih nije imala ne bi sigurno uspjela ovo sve do sada da plati”, istakla je Vidovićeva.

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2020. godinu, takođe po hitnom postupku.

Poslanici će raspravljati i o prijedlogu odluke o izmjeni odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske za 2020. godinu i prijedlogu odluke o prihvatanju zaduženja prema Svjetskoj banci – Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj za dodatno Finansiranje projekata registracije nekretnina /9048-VA/.

Poslanik SDS-a Zoran Vidić smatra da nije dobro da se Republika Srpska dalje zadužuje kod starih kreditora radi prevazilaženja posljedica pandemije virusa korona.

“Zaduživanje i indirektna finansijska zavisnost od, uglavnom, stranih kreditora nije dobro za Republiku Srpsku”, rekao je Vidić tokom skupštinske rasprave o prijedlogu ovogodišnjeg rebalansa budžeta.

Vidić smatra da Republika Srpska ima i druge mogućnosti da prevaziđe ovu krizu, s obzirom na to da ima depozite u domaćim bankama.

“Imamo mogućnost da ojačamo naše finansijsko tržište, da priznamo štete koje smo našim mjerama štiteći zdravlje stanovništva prouzrokovali našim privrednicima na način da priznajemo obveznice za te štete i da se njima trguje na finansijskom tržištu koje bi dalje otkupljivale banke”, rekao je Vidić.

Poslanik PDP-a Jelena Trivić smatra da bi Vlada Republike Srpske trebalo da pokaže više solidarnosti praveći uštede odustajanjem od nekih projekata i investicija, a ne da se Republika Srpska zadužuje za prevazilaženje posljedica pandemije virusa korona.

“Ako se ide na zaduživanje Republike Srpske, onda će teret krize ići na teret građana i privrede Republike Srpske”, upozorila je Trivićeva.

Ona je dodala da je ranije trebalo stvarati uslove za uštede u budžetu u vrijeme kada je Republika Srpska lakše prevazilazila posljedice ekonomske krize jer je raspolagala sredstvima od prodaje “Telekoma Srpske”.

Šef poslaničkog kluba SDS-a Miladin Stanić smatra da će posljedice pandemije po Republiku Srpsku biti još veće i da će se do jeseni raditi još jedan rebalans budžeta.

On je predložio da se uvede moratorijum na zapošljavanje u javni sektor, te da se odustane od određenih projekata i investicija u Srpskoj.