Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje aerodroma u Trebinju, čime se stvara pravni okvir za nesmetanu realizaciju ovog projekta od opšteg interesa za Srpsku.

Usvajanjem ovog akta lakše će biti rješavani imovinsko-pravni odnosi, jer je za izgradnju aerodroma neophodno obezbijediti odgovarajuće pravo na zemljištu za aerodrom, te određene prateće objekte i privremeno zauzimanje zemljišta koje će biti korišteno tokom izgradnje aerodroma.

Od ukupno 61 prisutnih poslanika, za usvajanje ovog zakona glasalo je njih 58, a protiv i suzdržanih nije bilo.

Skupština je po hitnom postupku usvojila i odluku o izradi Zoning plana područja posebne namjene “Aerodrom Trebinje” da bi na vrijeme bili stvoreni preduslovi za realizaciju složenog projekta izgradnje aerodroma, odnosno da bi se što prije izradio i usvojio planski dokument i spriječila pomjeranja postavljenih rokova.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, kojim se, između ostalog, daje ovlaštenje nadležnom inspektoru da pravnim licima i preduzetnicima u oblasti trgovine, ugostiteljstva i pružanja drugih usluga zabrani rad ukoliko utvrdi da se u objektu u kojem obavljaju djelatnost ne sprovode zaštitne mjere zaštite propisane aktima nadležnih organa u skladu sa zakonom.

Mjere se odnose na distancu, okupljanje u grupama većim od propisanih i ograničeno radno vrijeme, a cilj je sprečavanje ili suzbijanje zaraznih bolesti.

Po hitnom postupku usvojena je odluka o usvajanju dijela Plana parcelacije za auto-put i gasovod dionice Vukosavlje–Brčko i Brčko–Rača po skraćenom postupku za dionicu Vukosavlje–Brčko kojom će biti stvoreni preduslovi za uspješno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju auto-puta koji će povezati Banjaluku i Beograd.

Skupština je u danu za glasanje usvojila Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, kojim se uređuje zaštita ovog prava, kao i pravo na pravično zadovoljenje zbog njegove povrede koje se ostvaruje u sudskom postupku.

Usvajanjem pomenutog akta, ova oblast se prvi put u Republici Srpskoj i BiH zakonski uređuje.

Poslanici su usvojili i Zakon o posredovanju u prometu nepokretnosti kojim je definisano da za svaki posao u ovoj oblasti mora biti zaključen ugovor u pisanoj formi, a uvodi se i obavezno osiguranje od odgovornosti za štetu koju je posrednik u obavljanju posredovanja mogao da prouzrokuje nalogodavcu.

Skupština je usvojila Zakon o upravnoj inspekciji koji predviđa kazne od 2.000 KM do 10.000 KM za onemogućavanje upravnog inspektora pri vršenju inspekcijskog nadzora.

Usvojen je i Zakon o sporazumnom vansudskom finansijskom restrukturiranju radi uvođenja vansudskih mjera koje se mogu sprovesti prema privrednom društvu, odnosno preduzetniku koji ima finansijske teškoće radi njegovog održivog nastavka poslovanja.

Usvojeni su i nacrti zakona – o protivgradnoj zaštiti, o slobodnim zonama Republike Srpske – o gradu Derventa i o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske.

Usvojen je Izvještaj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske o radu za 2019. godinu u kome se navodi da je MUP uspješno realizovao poslove i zadatke iz svoje nadležnosti u prošloj godini, što se ogleda u povoljnom stanju bezbjednosti u oblasti kriminaliteta i bezbjednosti u saobraćaju, te očuvanju stabilnog reda i mira.

Skupština je usvojila i izvještaje Agencije za osiguranje Republike Srpske za 2019. godinu o stanju sektora osiguranja u Republici Srpskoj, te o radu i o finansijskom poslovanju, kao i izvještaje Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za prošlu godinu o stanju na tržištu hartija od vrijednosti u Republici Srpskoj, o radu i o finansijskom poslovanju.

Poslanici su usvojili Izvještaj Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske o radu za 2019. godinu.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je rad 12. redovne sjednice parlamenta i nastavak zakazao za utorak, 6. oktobra u 10.00 časova.

Promet hartijama od vrijednosti u 2019. godini 472.133.341 KM

Ukupan promet hartijama od vrijednosti u 2019. godini iznosio je 472.133.341 KM, što je za 10 odsto više nego u 2018. godini, rekao je predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske Ognjen Mihajlović.

“Ukupan redovan promet je ostvaren u iznosu od 86.338.343 KM, što je za 13,6 odsto manje nego u 2018. godini”, rekao je Mihajlović, obrazlažući izvještaj Komisije o stanju na tržištu hartija od vrijednosti za 2019. godinu.

Mihajlović je istakao da je redovan promet akcijama u 2019. godini rastao za 26 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok je redovan promet obveznicama manji za 30 odsto nego u 2018. godini.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je bez rasprave više izveštaja Komisije za hatrije od vrijednosti Republike Srpske za 2019. godinu.

Obračunata premija na tržištu osiguranja u prošloj godini 236,6 miliona KM

Obračunata premija na tržištu osiguranja RS u prošloj godini iznosila je 236,6 miliona KM i veća je u odnosu na 2018. godinu za 4,7 odsto, navodi se u izvještajima Agencije za osiguranje RS o stanju sektora osiguranja u tom entitetu, te o radu i o finansijskom poslovanju u za 2019. godinu.

Tamara Pejić Petrović je, podnoseći ove izvještaje u Narodnoj skupštini u ime Agencije za osiguranje Republike Srpske, rekla da je na dan 31. decembar 2019. godine bilo upisano 15 društava za osiguranje sa sjedištem u RS i 11 filijala društava za osiguranje čije je sjedište u Federaciji BiH.

“U 2019. godini društva za osiguranje sa sjedištem u RS su osiguranicima i korisnicima osiguranja isplatila 73,2 miliona KM, što je u odnosu na 2018. godinu povećanje za 0,5 odsto”, navela je Petrovićeva.

Ona je dodala da je Agencija lani ostvarila višak prihoda nad rashodima od oko 444.000 KM.