Narodna skupština Republike Srpske usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o posebnom postupku eksproprijacije radi izgradnje auto-puta Banjaluka-Prijedor u dužini od 42 kilometra kojim se uređuje poseban postupak eksproprijacije nepokretnosti radi izgradnje auto-puta kao projekta od posebnog značaja za Republiku Srpsku.

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopuni Zakona o upravljanju otpadom odgađa se početak plaćanja naknade za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada jer bi to dodatno opteretilo poslovanje ovdašnjih privrednih subjekata koji već trpe posljedice izazvane pandemijom.


Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić je, obrazlažući ovaj zakon koji je po hitnoj proceduri razmotren u Narodnoj skupštini Republike Srpske, istakla da je njegovim izmjenama planirano da početak te naplate krene od 1. januara naredne godine, uz predviđene izmjene koeficijenata za obračun pomenute naknade.

“To dodatno usklađivanje koeficijenata smo, takođe, usaglasili sa resornim ministarstvom u Federaciji BiH, tako da se ta naknada sa 0,60 KM smanji na 0,12 KM po kilogramu (posebnih kategorija otpada). Dakle, ta naknada je sada je kod nas niža nego u FBiH, a oni su rekli da će do narednog mjeseca to uskladiti”, rekla je Golićeva.

Poslanici vlasti i opozicije su tokom rasprave o ovoj tački dnevnog reda podržali rasterećivanje privrede i rekli da je ovaj zakon značajan u ekološkom, ali i u ekonomskom smislu, jer bi u okviru upravljanja otpadom mogao doprinijeti i osnivanju novih firmi koje se bave određenim vrstama otpada, a time i novom zapošljavanju.

Poslanici su po hitnom postupku usvojili izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi kojim je propisano da se do 31. decembra 2021. godine produži rok za primjenu odredbe o izricanju novčane kazne za prekršaj odgovornog lica u organu jedinice lokalne samouprave, zbog neizvršavanja obaveze smanjenja broja zaposlenih u gradskoj/opštinskoj upravi.

Usvojene su po hitnom postupku i izmjene i dopune Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece kojim je omogućen upis u registar lica koja su osuđena prema zakonima koji su prestali da važe.

Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banjaluci raspravom o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.