Poslanici Narodne skuštine Republike Srpske su usvojili šest zakona kojima će biti povećane plate zaposlenima u zdravstvu, obrazovanju, kulturi, pravosuđu i MUP-u.

Usvajanjem osam zakona, Narodna skupština okončala je 19. posebnu sjednicu.

Njihovu podršku dobile su i izmjene i dopune zakona o porezu na dohodak.

Ovim će biti omogućeno povećanje plata svim radnicima u RS, kroz povećanje neoporezivog dijela plate sa 500 na 700 maraka.

Skupština je usvojila i izmjene zakona o doprinosima, koje definišu da poslodavci, za radnike koji su prijavljeni na pola radnog vremena, doprinose uplaćuju na najnižu platu.

Pažnju poslanika, tokom ovog zasjedanja najviše su privukli zakoni koji će omogućiti rast plata u realnom sektoru, o kojima su vodili objedinjenu raspravu.