Vlada Kantona Sarajevo i Kancelarija za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo, uz podršku OSCE-a, održala je javnu prezentaciju Informacionog sistema Kancelarije i objave podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, odnosno puštanje u rad Registra podataka.

Tatjana Rokvić/BHRT

Neophodno je povećati nivo povjerenja građana u nepristrasno funkcionisanje administrativnih, zakonodavnih i izvršnih tijela Kantona, stoga se moraju uložiti napori da bi bila spriječena korupcija. Uspostavljenje Registra lične imovine i postupka provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija ključna je stavka na tom putu.

Edin Forto – Premijer Kantona Sarajevo

“Značajne promjene su napravljene ali skepsa koja se pojavila kod same promjene ovih Zakona značajno se promijenila u entuzijazam i domaće i međunarodne stručne javnosti”.

Lejla Brčić, ministrica pravde i uprave KS

“Ono što mi želimo natjerati, ja lično sebe da vodimo računa šta radimo, da pazimo da ne pogriješimo jer mi za više od 25. godina imamo situaciju da niko nikog ne preispituje”.

Da nesebično treba raditi na suzbijanju korupcije poručuju i u Misiji OSCEa, te da KS može poslužiti kao uzor drugim kantonima i institucijama kada je riječ o ovom problemu sa kojim je BiH nažalost, srasla.

Brus Berton, Šef misije OSCE-a u BiH

“Znamo šta je učinila korupcija i šta radi, i znamo da je to dugoročan proces. Potrebna je politička volja i održivi napor. Misija ostaje predana toj borbi”.

Drahoslav Štefanek, voditelj Ureda Vijeća Evrope BiH

“BiH ima dva kruga ocjene i trebalo bi završiti treći krug koji se bavi inkriminiacijom korupcije i pitanjem finansiranj apolitičkih partija, a četvrta ruda sada je korupcija sudija, tužilaca i poslanika”.

Da je BiH paralizovana korupcijom potvrđuju i nedavni podaci TI. Prema Indeksu percepcije korupcije naša zemlja nalazi se na 89. mjestu, od 180 zemalja, sa ocjenom 38 na skali od 0 do 100.

Poredeći rezultate u proteklih sedam godina, BiH ne samo da nije napravila nikakav napredak, već bilježi nazadak.